Portfolio Category: Lidé za konceptem ŠMP

Anne-Francoise Joseph

Anne-Francoise Joseph Asistentka, administrativa Možnost pracovat ve School My Project vnímá jako jedinečnou šanci pro obohacení svých dosavadních teoretických i praktických poznatků z oblasti vzdělávání. Ráda by je v budoucnu zužitkovala formou koučování, poradenství, psaní či jiné tvůrčí práce. Má vlastní lektorskou zkušenost s vedením kurzů pro děti i dospělé (angličtina, dramatické kurzy, rétorika, základy [...]

Mgr. Václav Zeman

Mgr. Václav Zeman Média a propagace Má na starost oblast propagace a komunikace s novináři, které se věnuje většinu svého profesního života. Během studií žurnalistiky a mediálních studií na FSV UK začal pracovat v mediálním oddělení společnosti Člověk v tísni. Zde se poté podílel na propagaci vzdělávacího programu Varianty a koordinoval projekt o hrozbách pravicového [...]

MgA. Nina Rutová

MgA. Nina Rutová Lektorka RWCT a čtenářské gramotnosti Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Je odbornou konzultantkou [...]

Mgr. Marek Zelenka

Mgr. Marek Zelenka Metodik Vystudoval jsem pedagogickou a školní psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2006). Během studia jsem pracoval jako lektor obecné a obchodní angličtiny ve firmách. S dospělými studenty dobře fungoval prověřený třífázový model lekce – prezentace (seznámení s problémem, jevem), procvičení (s pomocí učebnice, někdy i dril) [...]

Veronika Černá

Veronika Černá Vedení kanceláře Po skončení studií ekonomického směru založila vlastní účetní firmu a několik let se věnovala účetnictví a vedení malé firmy. Tím získala zkušenosti nejen v rámci oboru ekonomiky, ale i v personální, manažerské a marketingové oblasti. Svůj život postupně naplnila třemi dětmi, což jí dalo podnět k většímu zájmu o současné školství. [...]

Mgr. Anna Babanová

Mgr. Anna Babanová Mentorka Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ped F UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by [...]