Portfolio Category: Lidé za konceptem ŠMP

Mgr. Klára Vondříčková

Mgr. Klára Vondříčková Lektorka a mentorka Vzdělávání vnímá jako společné vytváření prostoru pro sdílení zkušeností, dovedností, postojů a rozšiřování pohledu na témata, kterým věnujeme pozornost. Naplňuje ji lektorská a mentorská role a ráda v nich uplatňuje svůj dar důvěřovat lidem a s otevřeným srdcem a myslí jim klást otázky, naslouchat a provázet je. V lektorské [...]

Mgr. Hana Velechovská Šmýdová

Mgr. Hana Velechovská Šmýdová Lektorka a mentorka Má na starost mentoring v oblasti anglického jazyka a projektů. Pro výuku v projektech vytvořila speciální učební nástroj pro školy. Během výuky na na gymnáziu se zapojila do vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni a byla ambasadorem Maratonu psaní dopisů od Amnesty International. Poslední čtyři roky pracuje [...]

Mgr. Marek Adler

Mgr. Marek Adler Lektor a mentor Vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v rodné Plzni, učitelství pro střední školy, obory informatika a zeměpis. Již během studií působil v oblasti profesionálního sportu - nejprve v plzeňském hokejovém klubu, poté jako člen sportovního oddělení Českého svazu ledního hokeje. Poté se vrátil k vystudovanému oboru. Prošel několika rozdílnými typy [...]

Mgr. Jarmila Čechová

Mgr. Jarmila Čechová Lektorka a mentorka Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a učitelství pro střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Během své pedagogické praxe pracovala na všech úrovních škol (od mateřských škol po vysoké), v běžném i speciálním školství, v klasických i inovativních školách. Na školách pracovala jako učitel, speciální pedagog [...]

Anne-Francoise Joseph

Anne-Francoise Joseph Asistentka, administrativa Možnost pracovat ve School My Project vnímá jako jedinečnou šanci pro obohacení svých dosavadních teoretických i praktických poznatků z oblasti vzdělávání. Ráda by je v budoucnu zužitkovala formou koučování, poradenství, psaní či jiné tvůrčí práce. Má vlastní lektorskou zkušenost s vedením kurzů pro děti i dospělé (angličtina, dramatické kurzy, rétorika, základy [...]

Mgr. Václav Zeman

Mgr. Václav Zeman Média a propagace Má na starost oblast propagace a komunikace s novináři, které se věnuje většinu svého profesního života. Během studií žurnalistiky a mediálních studií na FSV UK začal pracovat v mediálním oddělení společnosti Člověk v tísni. Zde se poté podílel na propagaci vzdělávacího programu Varianty a koordinoval projekt o hrozbách pravicového [...]

MgA. Nina Rutová

MgA. Nina Rutová Lektorka RWCT a čtenářské gramotnosti Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Je odbornou konzultantkou [...]