Anne-Francoise Joseph

Asistentka, administrativa

Možnost pracovat ve School My Project vnímá jako jedinečnou šanci pro obohacení svých dosavadních teoretických i praktických poznatků z oblasti vzdělávání. Ráda by je v budoucnu zužitkovala formou koučování, poradenství, psaní či jiné tvůrčí práce.

Má vlastní lektorskou zkušenost s vedením kurzů pro děti i dospělé (angličtina, dramatické kurzy, rétorika, základy Body and Mind tréninku, jóga ad.). Působila jako kreativní konzultantka v projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, který zprostředkovává dlouhodobou spolupráci umělců a škol.

Věnuje se aplikované improvizaci a osobnostnímu rozvoji prostřednictvím umění. Průnik oblastí vzdělávání a umění ji velmi zajímá a vidí v něm do budoucna silný potenciál. Pokud zrovna nepíše, nečte nebo neschůzuje, pravděpodobně medituje nebo zalévá květiny.