Mgr. Marek Adler

Lektor a mentor

Vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v rodné Plzni, učitelství pro střední školy, obory informatika a zeměpis. Již během studií působil v oblasti profesionálního sportu – nejprve v plzeňském hokejovém klubu, poté jako člen sportovního oddělení Českého svazu ledního hokeje. Poté se vrátil k vystudovanému oboru. Prošel několika rozdílnými typy škol – od velké sídlištní školy, přes školu malou vesnickou, školu malou soukromou, školu pro nadané děti až po soukromou školu integrující všechny stupně od předškoláků až po maturitu. Absolvoval řadu kurzů a vzdělávacích akcí, například letní školu Hejného metody, kurz Respektovat a být respektován, výcvik Systemický přístup ve výchově. Rozšířil si kvalifikaci o učitelství ve školách a třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu, čtení a také koučinku.