Portfolio Category: Lidé za konceptem ŠMP

Mgr. Marek Zelenka

Mgr. Marek Zelenka Metodik Vystudoval jsem pedagogickou a školní psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2006). Během studia jsem pracoval jako lektor obecné a obchodní angličtiny ve firmách. S dospělými studenty dobře fungoval prověřený třífázový model lekce – prezentace (seznámení s problémem, jevem), procvičení (s pomocí učebnice, někdy i dril) [...]

Veronika Černá

Veronika Černá Vedení kanceláře Po skončení studií ekonomického směru založila vlastní účetní firmu a několik let se věnovala účetnictví a vedení malé firmy. Tím získala zkušenosti nejen v rámci oboru ekonomiky, ale i v personální, manažerské a marketingové oblasti. Svůj život postupně naplnila třemi dětmi, což jí dalo podnět k většímu zájmu o současné školství. [...]

Mgr. Anna Babanová

Mgr. Anna Babanová Mentorka Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ped F UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by [...]

PhDr. Jitka Fořtíková PhD.

PhDr. Jitka Fořtíková PhD. Mentorka a metodička Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglický jazyk a občanská výchova. Na doktorském studiu se věnovala problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Na toto téma napsala několik monografií u naladatelství Portál, NIDM MŠMT, Triton. Je celostání koordinátorkou péče o nadané žáky za region hl. m. Praha při [...]

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD. Mentorka a metodička Vystudovala PedF UK v Praze, od roku 2009 zde působí na Katedře primární pedagogiky jako odborná asistentka, od roku 2013 vyučuje externě pedagogiku také na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. Odborně se zabývá především osobnostním, sociálním a profesním rozvojem učitelů, obecnou didaktikou v pojetí na dítě orientované [...]

Dana Stariatová

Dana Stariatová Zakladatelka společnosti School My Project, s.r.o. Od roku 1992 stála u zrodu několika dodnes prosperujících obchodních společností a působila v jejich vedení. Je věčným studentem „Vysoké školy Života“. Každý sen je pro ni uskutečnitelný a nikdy není pozdě začít. Její životní příběh přirozeně vyústil ve vytváření podmínek a poskytování podpory druhým při jejich [...]

Mgr. Andrea Vedralová

Mgr. Andrea Vedralová Autorka vzdělávací koncepce, mentorka, koučka Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a první ředitelka Školy Můj Projekt – Jižní Město. V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, supervizorka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako manažerka, [...]