School My Project

School My Project je firma tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili vzdělávací koncept Škola Můj Projekt a podporují jeho šíření do dalších škol.

Poslání

Naším posláním je zlepšovat české školství tím, že doprovázíme školy na cestě k co nejvyšší kvalitě vzdělávání. Předkládáme školám odbornou metodickou podporu a promyšlený systém postavený na hodnotách, který rozvíjí podnětné prostředí ve škole postavené na spolupráci všech zúčastněných. Vedeme děti k odpovědnosti za sebe sama, za vlastní učení i za svět kolem nich.

Vize

Tvoříme respektovanou vzdělávací organizaci, která nabízí inovativní a v českém prostředí jedinečné vzdělávací nástroje, dává školám profesionální podporu při jejich zavádění i prostor pro následné sdílení zkušeností. Aktivně se podílíme na tvorbě vzdělávacích politik v Česku.

„Snažíme se o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí — brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme dětem hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k aktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe.“

Dana Stariatová, jednatelka společnosti School My Project, s.r.o.

Kdo je kdo ve School My Project

Jsme učitelé z praxe, odborníci, rodiče, ředitelé i zřizovatelé škol, metodici, mentoři, koučové, hodnotitelé a autoři inovativního českého konceptu výuky zaručujícího vysokou úroveň kvality vzdělávání.
Máme dlouholetou zkušenost s poradenstvím, vzděláváním a supervizí týmů státních, soukromých i sdružených škol a s aplikací inovativních přístupů ve výuce.
Jsou nám blízké principy svobodných firem.

SMP_lide-all__0010_Vedralova-Andrea

Mgr. Andrea Vedralová
autorka vzdělávací koncepce, mentorka, koučka
Více →

SMP_lide-all__0009_Stariatova-Dana

Dana Stariatová
zakladatelka společnosti School My Project, s. r. o.
Více →

SMP_lide-all__0011_Krcmarova-Tereza

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.
mentorka a metodička
Více →

MAdler_CB

Mgr. Marek Adler
lektor a mentor
Více →

Cechova_CB

Mgr. Jarmila Čechová
lektorka a mentorka
Více →

HVelechovska_cb

Mgr. Hana Velechovská Šmýdová
lektorka a mentorka
Více →

SMP_lide-all__0004_Zelenka-Marek

Mgr. Marek Zelenka
metodik MUP klíčových kompetencí
Více →

SMP_lide-all__0007_Horavova-Katerina

Mgr. Kateřina Hořavová–Parvonič
autorka MUP klíč. kompetencí
Více →

SMP_lide-all__0011_Zeman-Vaclav02

Mgr. Václav Zeman
média a propagace
Více →

SMP_lide-all__0001_Salvet-Jiri

Mgr. Jiří Salvet
lektor, konzultant
Více →

SMP_lide-all__0003_Vedral-Matyas

Matyáš Vedral
grafik
Více →