Škola můj projekt

Škola můj projekt je firma tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili stejnojmenný vzdělávací koncept a podporují jeho šíření do dalších škol.

Poslání

Naším posláním je zlepšovat české školství tím, že doprovázíme školy na cestě k co nejvyšší kvalitě vzdělávání. Předkládáme školám odbornou metodickou podporu a promyšlený systém postavený na hodnotách, který rozvíjí podnětné prostředí ve škole postavené na spolupráci všech zúčastněných. Vedeme děti k odpovědnosti za sebe sama, za vlastní učení i za svět kolem nich.

Vize

Tvoříme respektovanou vzdělávací organizaci, která nabízí inovativní a v českém prostředí jedinečné vzdělávací nástroje, dává školám profesionální podporu při jejich zavádění i prostor pro následné sdílení zkušeností. Aktivně se podílíme na tvorbě vzdělávacích politik v Česku.

Kdo je kdo ve Škole můj projekt

Jsme učitelé z praxe, odborníci, rodiče, ředitelé i zřizovatelé škol, metodici, mentoři, koučové, hodnotitelé a autoři inovativního českého konceptu výuky zaručujícího vysokou úroveň kvality vzdělávání.
Máme dlouholetou zkušenost s poradenstvím, vzděláváním a supervizí týmů státních, soukromých i sdružených škol a s aplikací inovativních přístupů ve výuce.
Jsou nám blízké principy svobodných firem.

Řekli o Škole Můj Projekt

Na konceptu Škola Můj Projekt mě zaujalo, že žáci pracují od počátku školní docházky několikrát týdně ve vlastních projektových blocích. Témata projektů si sami vybírají s ohledem na to, jak výsledek projektu může ovlivnit nejbližší svět kolem nich. Vždy se ptají po přínosech jejich práce. Zlepšuji-li sebe, zlepšuji svět kolem sebe. Zaujala mě i plánovací fáze projektové výuky žáků.

Bohuslav Hora, pedagog ZŠ Chraštice, lektor využívání IT technologií ve výuce

Váš seminář o využití reflexe ve výuce byl velmi intenzivní, nabitý obsahem a i ve ztížených podmínkách naprosto profesionální. Myslím, že jsme všichni pochopili, že téma si rozhodně zaslouží delší časovou dotaci na mnoha úrovních.

Magdalena Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum, o.p.s.

Koncept Škola Můj Projekt je originálním průnikem přístupů využívaných tradičními alternativními směry a nejnovějších poznatků o charakteru učení se a vyučování. Od prvního ročníku u žáků podporuje rozvoj specializovaných metakognitivních dovedností, zároveň jim ale umožňuje zůstat dětmi a užívat si radost z dobře vykonané práce a vzájemného společenství.

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
vyučující kurzu Alternativní pedagogika na PedF UK

Koncept Škola Můj Projekt je podle mě nejlepší způsob vzdělávání u nás. Byl vytvořený odborným týmem, je komplexní a vysoce funkční. Věřím, že výuka podle tohoto konceptu bude děti bavit a budou zároveň dosahovat dobrých výsledků.

Barbora Rajchlová
ředitelka a zakladatelka Školy Osmička v Roudnici nad Labem

Škola Můj Projekt přinesla naší škole nové poznatky a zkušeností od odborníků z jiných škol. Díky nim jsme si rozšířili pohled na moderní trendy a formy výuky a fungování školy. Rozvoj kompetencí žáků, profesní rozvoj a projektové vyučování jsou byl velkým přínosem do další pedagogické praxe.

Václav Barták
ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Vaše školení bylo velice přínosné. Pomohlo obci potvrdit její nastavení, směřování, vedlo k tvořivé diskusi v rámci rodičovského setkání – pojmenování věcí i k následné práci s výukovým modelem školy, podrobnějšímu propracování, stanovení si mezer a práce na nich.

Klára Literová
ředitelka Křesťanské základní školy Karmel