Dlouhodobě spolupracující školy

SMP_Manesova_logo

SOKOLOV

Škola Můj Projekt Mánesova

Škola, která pracuje s dětmi od mateřské školy po gymnázium. Nabízí všestranný rozvoj s přihlédnutím k individuálním potřebám jedince.

Základní škola byla založena v roce 1999, od roku 2011 se věnuje i předškolním dětem a nabízí možnost studia i pro gymnazisty. Právě v této škole vznikaly prvky, které se posléze staly součástí konceptu Škola Můj Projekt. V posledních letech škola postupně zavádí do koncept do jednotlivých tříd. Škola se od září 2020 stala certifikovanou školou koncepce Škola Můj Projekt a změnila svůj název na Škola Můj Projekt Mánesova.

Škola Můj Projekt Mánesova
Mánesova 1672
356 01 Sokolov
info()skolamanesova.cz
www.skolamanesova.cz

osmicka_logo_small

ROUDNICE NAD LABEM

Škola Osmička, z. ú.

Škola Osmička, z. ú. je komunitní škola se zaměřením na individuální a environmentální výchovu. Představuje alternativu k stávající nabídce základních škol na Roudnicku a vychází z inovativního vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Pro školu a všechny její pracovníky je zásadní hledání a rozvíjení silných stránek a talentu dětí, respekt k osobnosti dítěte ve všech aspektech.

Začala fungovat od září 2019 jako komunitní škola, úspěšně však prošla žádostí o zápis do rejstříku škol MŠMT.  Vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku základní školy.

Škola Osmička, z.ú.
Neklanova 2706
413 01 Roudnice nad Labem

skola.osmicka@gmail.com
skola-osmicka.edupage.org

ZaSkola_logo_white_web

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

ZáŠkola

ZáŠkola je soukromá základní škola v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, která vznikla v roce 2017 a každý rok se postupně rozšiřuje o jeden ročník.

Její koncept je založen na pěti základních pilířích:

Bezpečné prostředí a zaměření na vnitřní motivaci dítěte – ve škole aplikujeme respektující přístup k výchově dětí s ohledem na specifika a potřeby každého žáka s cílem vytvořit podnětné prostředí, které posílí vnitřní motivaci dítěte k učení

Důraz na smysluplnost a propojení se světem – svět je součástí školy a v souvislostech a zblízka dávají informace smysl

Důvěra a otevřenost ve vztahu s dětmi i jejich rodiči – děti i rodiče jsou pro školu rovnocenní partneři, ve škole mají vždy otevřené dveře

Ověřené inovativní pedagogické metody – škola není vyhraněna jedním uzavřeným vzdělávacím směrem, využívá standardizované metody (Hejného matematika, Sfumato, Hodnotové vzdělávání, kritické myšlení, vrstevnické učení, projektové vyučování, CLIL)

Zdravý a aktivní životní styl – rytmus školy je přizpůsoben přirozeným potřebám dítěte s dostatkem pohybu a pobytem na čerstvém vzduchu několikrát denně.

www.zaskola.cz
zaskola@zaskola.cz

Další spolupráce

V roce 2021 jsme podpořili:

 • ZŠ Šlapanice – 6 hodin školení pedagogů a vedení školy o práci s Mapou profesního rozvoje pedagogických pracovníků
 • ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – 8 hodin školení pedagogů o Výuce v projektech, 6 hodin supervize pedagogů, 6 hodin koučování vedení školy
 • Gymnázium Jevíčko – 20 hodin skupinových supervizí pro pedagogy lycea a vedení školy (Výuka v projektech, Hodnocení, propagace školy), 10 hodin individuálního mentoringu
 • ZŠ a MŠ Slapy – 11 hodin skupinových supervizí o práci s Mapami učebního pokroku klíčových kompetencí, formativním hodnocení, zpětné vazbě
 • Křesťanská základní škola Karmel – zprostředkování nástroje Analýza potřeb rodičů a žáků – kampaň jako součást zápisu do školy + 8 hodin supervize pro pedagogy (integrovaně-tematická výuka)
 • ZŠ Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav – 8 hodin školení pedagogů o Výuce v projektech
 • ZŠ a MŠ Písek – 8 hodin školení pedagogů o práci s klíčovými kompetencemi, aktivity s žáky s kartami KRoK (financováno z projektu krajského úřadu)
 • MAS Sokolovsko – dva 4hodinové online workshopy na témata „Plánování a hodnocení výuky“ a „Individuální přístup ve výuce a učební styly žáků“ pro pedagogy ze škol ZŠ Truhlářská a ZŠ Nová Role a další členy MAS Sokolovsko
 • Post Bellum, o.s. – 12 hodinový kurz pro lektory vzdělávacích aktivit o zásadách efektivní komunikace
 • Pevnost poznání, Olomouc – 8 hodinové školení o práci s Mapou profesního rozvoje pedagogických pracovníků pro interní lektory organizace, kteří vedou vzdělávací programy pro školy

Dále jsme podpořili:

 • ZŠ Mosty u Jablunkova – zpracování Analýzy kvality škol, prezentace zástupcům škol a zřizovateli (financováno zřizovatelem)

Škola Můj Projekt — základní škola Praha

Se školou jsme spolupracovali od srpna 2014 do srpna 2018.

Škola dnes působí pod názvem Škola Vitae.

 

Škola Můj Projekt přinesla naší škole nové poznatky a zkušeností od odborníků z jiných škol. Díky nim jsme si rozšířili pohled na moderní trendy a formy výuky a fungování školy. Rozvoj kompetencí žáků, profesní rozvoj a projektové vyučování jsou byl velkým přínosem do další pedagogické praxe.

Mgr. Václav Barták
ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Vaše školení bylo velice přínosné. Pomohlo obci potvrdit její nastavení, směřování, vedlo k tvořivé diskusi v rámci rodičovského setkání – pojmenování věcí i k následné práci s výukovým modelem školy, podrobnějšímu propracování, stanovení si mezer a práce na nich.

Klára Literová
ředitelka Křesťanské základní školy Karmel