Spolupracující školy

manesova

Gymnázium, základní škola
a mateřská škola Mánesova

Jde o školu rodinného typu, která zároveň pracuje i s motivovanými či nadanými žáky ve věku od 2 do 19 let. Ve třídách s malým počtem žáků nabízí od předškolního věku až po gymnaziální možnost všestranného rozvoje s přihlédnutím k individuálním potřebám jedince.

Základní škola byla založena v roce 1999, od roku 2011 se věnuje i předškolním dětem a nabízí možnost studia i pro gymnazisty. Právě v této škole vznikaly prvky, které se posléze staly součástí konceptu Škola Můj Projekt. V posledních letech škola postupně zavádí do koncept do jednotlivých tříd.

Gymnázium, základní škola
a mateřská škola Mánesova
Mánesova 1672
356 01 Sokolov
info()skolamanesova.cz
www.skolamanesova.cz

spolurust

Spolu růst
základní škola s integrovanou výukou angličtiny

Škole poskytujeme konzultační podporu pro další rozvoj, učitelům a zřizovatelům přinášíme podněty z konceptu Škola Můj Projekt.

Spolu růst
budova základní školy Square
Svatoslavova 333/6, 140 00 Praha 4-Nusle
martin.simacek()spolurust.cz
www.spolurust.cz

Předchozí spolupráce

Škola Můj Projekt — základní škola Praha

Se školou jsme spolupracovali od srpna 2014 do srpna 2018.

www.smp-jm.cz