Spolupracující školy

SMP_Manesova_logo

SOKOLOV

Škola Můj Projekt Mánesova

Škola, která pracuje s dětmi od mateřské školy po gymnázium. Nabízí všestranný rozvoj s přihlédnutím k individuálním potřebám jedince.

Základní škola byla založena v roce 1999, od roku 2011 se věnuje i předškolním dětem a nabízí možnost studia i pro gymnazisty. Právě v této škole vznikaly prvky, které se posléze staly součástí konceptu Škola Můj Projekt. V posledních letech škola postupně zavádí do koncept do jednotlivých tříd. Škola se od září 2020 stala certifikovanou školou koncepce Škola Můj Projekt a změnila svůj název na Škola Můj Projekt Mánesova.

Škola Můj Projekt Mánesova
Mánesova 1672
356 01 Sokolov
info()skolamanesova.cz
www.skolamanesova.cz

osmicka_logo_small

ROUDNICE NAD LABEM

Škola Osmička, z. ú.

Škola Osmička, z. ú. je komunitní škola se zaměřením na individuální a environmentální výchovu. Představuje alternativu k stávající nabídce základních škol na Roudnicku a vychází z inovativního vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Pro školu a všechny její pracovníky je zásadní hledání a rozvíjení silných stránek a talentu dětí, respekt k osobnosti dítěte ve všech aspektech.

Škola bude vzdělávat žáky od 1. do 9. ročníku základní školy. Začne fungovat od září 2019 jako komunitní, připravuje však žádost o zápis školy do rejstříku škol MŠMT.

Škola Osmička, z.ú.
Neklanova 2706
413 01 Roudnice nad Labem

skola.osmicka@gmail.com
skola-osmicka.edupage.org

ZaSkola_logo_white_web

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

ZáŠkola

ZáŠkola je soukromá základní škola v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, která vznikla v roce 2017 a každý rok se postupně rozšiřuje o jeden ročník.

Její koncept je založen na pěti základních pilířích:

Bezpečné prostředí a zaměření na vnitřní motivaci dítěte – ve škole aplikujeme respektující přístup k výchově dětí s ohledem na specifika a potřeby každého žáka s cílem vytvořit podnětné prostředí, které posílí vnitřní motivaci dítěte k učení

Důraz na smysluplnost a propojení se světem – svět je součástí školy a v souvislostech a zblízka dávají informace smysl

Důvěra a otevřenost ve vztahu s dětmi i jejich rodiči – děti i rodiče jsou pro školu rovnocenní partneři, ve škole mají vždy otevřené dveře

Ověřené inovativní pedagogické metody – škola není vyhraněna jedním uzavřeným vzdělávacím směrem, využívá standardizované metody (Hejného matematika, Sfumato, Hodnotové vzdělávání, kritické myšlení, vrstevnické učení, projektové vyučování, CLIL)

Zdravý a aktivní životní styl – rytmus školy je přizpůsoben přirozeným potřebám dítěte s dostatkem pohybu a pobytem na čerstvém vzduchu několikrát denně.

www.zaskola.cz
zaskola@zaskola.cz

Předchozí spolupráce

Škola Můj Projekt — základní škola Praha

Se školou jsme spolupracovali od srpna 2014 do srpna 2018.

Škola dnes působí pod názvem Škola Vitae.