Mgr. Václav Zeman

Média a propagace

Má na starost oblast propagace a komunikace s novináři, které se věnuje většinu svého profesního života. Během studií žurnalistiky a mediálních studií na FSV UK začal pracovat v mediálním oddělení společnosti Člověk v tísni. Zde se poté podílel na propagaci vzdělávacího programu Varianty a koordinoval projekt o hrozbách pravicového extremismu mezi mladými. Pět let působil jako mediální pracovník v Agentuře pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Odtud přešel do organizace Frank Bold a podílel se na projektu Rekonstrukce státu prosazujícím přijetí protikorupčních zákonů. Je dlouhodobě aktivní v Junáku – českém skautu, v současnosti je šéfredaktorem časopisu pro dospělé členy organizace Skautský svět.