Co je Škola Můj Projekt

Škola Můj Projekt je inovativní český vzdělávací koncept, v jehož rámci realizujeme pro školy ucelený systém, který umožní dětem rozvíjet zodpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Na začátku byl šuplík

„Hodně lidí se mě ptá, jak vznikl název tohoto konceptu. Je to celkem prosté. Nápady využitelné pro nový vzdělávací koncept jsem si dlouhou dobu ukládala do počítače do složky s názvem Můj Projekt. Když jsme pak hledali název konceptu, někdo z týmu najednou řekl: ‚A Andreo, jak se jmenuje ta složka, kde máš všechno uložené?‘ A bylo to.“

Andrea Vedralová
autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt

Škola jako fungující systém

Podporujeme školy, které pracují s naším konceptem, aby pracovaly systematicky a promyšleně na všech úrovních své činnosti (od řízení školy, vzdělávání učitelů a práce s nimi po propagaci a komunikaci s rodiči i veřejností,…). Kvalitu popisuje Mapa kvality školy, celý systém chodu školy na základě poskytnutých nástrojů nastavuje vedení školy. Systém by měl být jasný, srozumitelný a navenek transparentní. Školy pravidelně zveřejňují zprávy z výuky, měsíční i roční plány. Učitelé i vedení mají prostor pro pravidelnou podporu i vlastní vzdělávání.

Děti přebírající odpovědnost

Děti jsou osobnosti, které tvoří svůj život a nesou odpovědnost za vlastní učení. Jak je v tom podporujeme?

  • Dáváme jim do rukou vhodné nástroje a učíme je s nimi pracovat
  • Pomáháme jim v hledání i rozvíjení jejich silných stránek a talentů
  • Systematicky je podporujeme v objevování světa i sebe
  • Povzbuzujeme je při hledání víry ve vlastní schopnosti
  • Inspirujeme je k aktivním přístupu k životu
  • Vedeme je k tomu, aby neztratily kontakt se sebou samými a přitom cítily odpovědnost za svět

Učitelé jako inspirativní osobnosti

Vyhledáváme především inspirativní osobnosti, které si zachovaly radost ze zkoumání světa a jsou proto autentičtí. Jejich nadšení pro život a poznávání je inspirací. Ve své práci se nechají vést společně sdílenými hodnotami a principy. Kvalitu jejich výuky posiluje pravidelná supervize a profesionální podpora celého pedagogického týmu (metodická podpora, další vzdělávání, mentoring).