Pilíře Školy Můj Projekt

Projděte si základní stavební kameny, na kterých stojí
náš inovativní vzdělávací koncept.

Hodnoty, které jsou pro nás důležité

Principy

Principy

Náš přístup lze označit jako hledající nebo tázající se pedagogiku. Denně a na všech úrovní činnosti školy si klademe otázky, na které vědomě hledáme odpovědi. Současně stavíme na třech zásadních a všeprostupujících pilířích.

Kvalita

Kvalita

Nová kvalita vzdělávání, kterou přinášíme, se odráží ve způsobu řízení školy, pedagogickém týmu a výchovně vzdělávacím procesu. Pro každou z těchto oblastí nabízíme přesné nástroje, které školy na cestě ke kvalitě systematicky podporují.

Systém

Systém

Ke vzdělávání přistupujeme systematicky a vědomě na všech úrovních činnosti školy, vč. práce s dětmi, řízení školy vzdělávání učitelů, vnějších vztahů či komunikace s rodiči. Tento srozumitelný a transparentní systém si nastavuje každá škola individuálně.

Pilíře, na kterých stavíme

Na vztazích záleží

 • Nabízíme bezpečný prostor pro poznávání sebe, druhých i světa.
 • Vytváříme podmínky pro otevřené sdílení zkušeností, názorů a myšlenek.
 • Podporujeme smysluplnou spolupráci.
 • Budujeme vztahy na základě vzájemného respektu.
 • Pomáháme budovat vědomí vlastní hodnoty.
 • Vítáme chybu jako přirozenou součást procesu učení a příležitost růst.

Každý je jedinečný

 • Dáváme prostor rozvoji silných stránek a talentů.
 • Podporujeme všestranný rozvoj jejich osobnosti podpůrnými, rozvojovými a harmonizačními programy.
 • Sledujeme individuální pokrok každého dítěte ve všech oblastech.
 • Respektujeme jeho osobnost, individuální odlišnosti a styl učení.
 • Nabízíme smysluplnou zpětnou vazbu a vedeme k sebehodnocení.

Svět nás zajímá

 • Nabízíme inspirativní prostředí a situace, ve kterých mohou děti rozvíjet přirozený zájem o svět, zvídavost a touhu po poznání.
 • Propojujeme formální a neformální vzdělávání výukou mimo školu.
 • Vyhledáváme inspirativní pedagogy, kteří si zachovávají radost ze zkoumání světa a umí vytvořit prostředí vzájemné inspirace.

Otázky, které si klademe

Kde končí svoboda a začíná řízenost?

Kde končí svoboda a začíná řízenost?

Kdy ještě chování a učení dětí řídit a kde již dětem ponechat volnost? Co je nutné ohraničit pravidly a kde se bez nich zcela obejdeme?

Prožívat přítomnost nebo učit děti pro budoucnost?

Prožívat přítomnost nebo učit děti pro budoucnost?

Obojí vnímáme jako stejně důležité. Kdy má učitel reagovat na jedinečnou situaci ve třídě a kdy se držet předem připraveného plánu?

Jak propojit školu a okolní svět?

Jak propojit školu a okolní svět?

Jak propojit formální a neformální vzdělávání? Jak systematicky využít jedinečnost lokality, ve které se škola nachází? Jak ze školy neudělat uzavřenou bublinu, ale naplno využít možnosti, které nabízí svět okolo?