Mgr. Klára Vondříčková

Lektorka a mentorka

Vzdělávání vnímá jako společné vytváření prostoru pro sdílení zkušeností, dovedností, postojů a rozšiřování pohledu na témata, kterým věnujeme pozornost. Naplňuje ji lektorská a mentorská role a ráda v nich uplatňuje svůj dar důvěřovat lidem a s otevřeným srdcem a myslí jim klást otázky, naslouchat a provázet je. V lektorské i mentorské roli využívá koučovací i systemický přístup a facilitativní mentorink. Vyživuje ji také dramatická výchova, kterou studovala na pedagogické fakultě (2006 až 2012), dále dobrovolnictví a volnočasová pedagogika (od roku 2006), práce s lidmi s kombinovaným postižením (2007 – 2012) a meditace a duchovní práce. Za svou praxi byla v učitelské, lektorské a mentorské roli dětem z prvního stupně (celkem 8 let), druhého stupně (4 roky), studentům středních škol i těm z pedagogické fakulty (6 let), pro začínající i zkušené učitele (4 roky) i pro vedení škol. Působila v soukromém, neziskovém i státním sektoru, se všemi je neustále v kontaktu.