Mgr. Jarmila Čechová

Lektorka a mentorka

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a učitelství pro střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Během své pedagogické praxe pracovala na všech úrovních škol (od mateřských škol po vysoké), v běžném i speciálním školství, v klasických i inovativních školách. Na školách pracovala jako učitel, speciální pedagog i terapeut. Jejími hlavními tématy jsou podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, propojování oborů v rámci integrovaně-tematické výuky a psychohygiena pedagogů. Stále hledá nové a nové cesty  pro práci s dětmi  i dospělými, takže si neustále rozšiřuje své pedagogické i terapeutické vzdělání.