Přihlaste se na seminář, který vám podrobně přiblíží možnosti rozvoje občanské kompetence ve výuce základních i středních škol.

Občanská klíčová kompetence nabízí celou řadu témat a možností k tomu, jak ve výuce pracovat s problémy dnešního světa. Tato oblast umožňuje představit žákům normy a pravidla, na kterých stojí demokratická společnost, posiluje i jejich dovednosti zapojit se do pomoci v krizových situacích.

Jde o dovednosti, které jsou velmi aktuální v současné situaci spojené s probíhajícím válečným konfliktem na území Ukrajiny i s jeho následky. Jsou ale uplatnitelné i v mnoha dalších případech.

Pokud byste chtěli jít nad rámec materiálů a metodik, které jsme k této oblasti bezplatně zpřístupnili v prostředí MUPy online, můžete se přihlásit na tento prezenční seminář. Představíme v něm ještě podrobněji možnosti rozvoje občanské kompetence ve výuce základních i středních škol i možnosti navazující a systematické práce s nimi s využitím mapy učebního pokroku. Ze semináře si odnesete i několik konkrétních aktivit, které můžete využít přímo ve výuce. Semináře se mohou účastnit i ti, kteří nejsou registrovaní v prostředí MUPy online a s mapami učebního pokroku prozatím nepracují.

Seminář pořádáme v pátek 1. dubna 2022 v prostorách Skautského institutu v Praze.

Seminář je určený všem pedagogům základních i středních škol, studentům pedagogiky i dalším, kteří pracují v oblasti vzdělávání (ať už působí na státních, soukromých, inovativních či běžných školách).

Témata semináře

  • Mapa učebního pokroku k rozvoji občanské KK

  • Společenská odpovědnost a soudržnost, Společenské nástroje, Můj život ve světě

  • Jak propojit aktuální situaci ve světě s rozvojem občanské KK

  • Praktické tipy a aktivity do výuky

Seminář lektoruje:
Mgr. Andrea Vedralová

Místo konání semináře: Skautský institut (Staroměstské náměstí 4/1)

Cena semináře
1 500 Kč za účastníka
1 200 Kč pro účastníky ze škol sítě ŠMP

Cena zahrnuje: lektorné, materiál pro účastníky (každý účastník získá vytištěnou Mapu učebního pokroku KK občanské a tištěnou metodiku k ní), pronájem prostor, drobné občerstvení (v ceně semináře není oběd).

Po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám zašleme emailem fakturu, skrze ni můžete zaplatit účastnický poplatek.
Seminář začíná 1.dubna od 10 hodin (prezentace účastníků od 9:30) a skončí v 16 hodin.

________________

Přihlašovat se na seminář můžete do 25. března 2022 prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.
________________

Odesláním registračního formuláře dáváte organizaci Škola můj projekt, z,ú. svůj souhlas k tomu, aby zpracovala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně data narození ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

Více informací
vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz, tel.: 730 541 306

Seminář je akreditován MŠMT, všichni účastníci dostanou potvrzení o jeho absolvování.

Těšíme se na případné setkání s Vámi i společně strávený čas!

Škola Můj Projekt je unikátní vzdělávací koncept, který staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte, pracuje s hodnotami se zájmem o okolí každého z nás a snahou jej zlepšovat. Do všeho, co se děje ve škole i kolem ní, přirozeně zapojujeme děti, rodiče i pedagogy. Těm, kdo s konceptem pracují, nabízíme ucelenou podporu v podobě supervize, mentoringu, koučinku a dalších konzultací.

www.skolamujprojekt.cz
facebook.com/skolamujprojekt

Lektorka semináře:

Mgr. Andrea Vedralová

Autorka vzdělávací koncepce, mentorka, koučka

Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a první ředitelka Školy Můj Projekt – Jižní Město. V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, supervizorka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako manažerka, koordinátorka a konzultantka vzdělávacích projektů (spol. SCIO, Úřad vlády ČR, MŠMT ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Probační a mediační služba ČR, Mensa gymnázium, Pedagogické centrum K. Vary, Centrum nadání, Schola Servis, Collegium Bohemicum). Je autorkou řady metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově nadané žáky, Nautilus – Ponořme se do učení aj.).