V návaznosti na aktuální dění na území Ukrajiny chceme podpořit pedagogy, aby měli více možností, jak u žáků rozvíjet jejich občanské kompetence. Až do konce školního roku proto těm, kteří o to projeví zájem, bezplatně zpřístupníme celou tuto oblast ve výukovém prostředí MUPy online.

Válečný konflikt na území napadené Ukrajiny zvedl kromě mezinárodního zájmu a podpory ze strany většiny států světa i zájem o téma, jak o válečné situaci mluvit s dětmi a jak s ním pracovat ve výuce. Během několika dnů se objevila celá řada informativních a podpůrných materiálů pro rodiče, pedagogy nebo ty, kteří s dětmi pracují ve volnočasových organizacích. Ve Škole Můj Projekt nyní přidáváme další z nich.

„Rádi bychom navázali na dosud zveřejněné materiály a témata, o kterých je možné v souvislosti s vojenským konfliktem s žáky mluvit, ještě rozšířili. Máme za to, že kromě faktického informování o samotném konfliktu a jeho průběhu a historických či zeměpisných informací je současná chvíle vhodná i pro rozvoj řady občanských kompetencí,“ vysvětluje Andrea Vedralová, ředitelka organizace Škola Můj Projekt.

Jaká témata jsou součástí občanské kompetence?

V oblasti klíčové kompetence tak můžete pracovat například s následujícími tématy:

  • jaké základní normy fungují v demokracii, jak s nimi můžeme pracovat
  • jakých komunit jsme součástí, jak se zapojovat do dění kolem nás
  • jaké jsou hlavní problémy dnešního světa, jak můžeme přispět k jejich řešení

„Získávání informací a diskuze s žáky o těchto tématech a systematický rozvoj občanské kompetence může vést k větší angažovanosti žáků a k tomu, aby volili vhodné nástroje k řešení problémů v jejich okolí. V důsledku tak můžeme pomoci předcházet konfliktům nebo tomu, aby mladí lidé rezignovali na veřejné dění kolem nich,“ dodává Vedralová.

Co najdete v MUPech online?

V prostředí MUPy online k nim najdete:

  • mapu učebního pokroku s popsanými uzlovými body pro vybrané ročníky
  • přes 80 aktivit do výuky
  • metodiky a videonávody pro učitele

 

MUPy online jsou unikátním online prostředím, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills). Ty jsou ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence. V současnosti je v prostředí MUPy online registrováno více než 450 pedagogů z více než tří stovek škol z celé republiky.

Jak získat bezplatný přístup?

Registrovat se k bezplatnému přístupu můžete na stránce Škola Můj Projekt pomáhá školám


Více o 
MUPech online

Prohlédněte si video o práci s prostředím MUPy online.

Více informací poskytne:

Andrea Vedralová, Škola Můj Projekt
tel.:
606 772 409
mail: andrea.vedralova@skolamujprojekt.cz