Nabízíme vám kompletní přehled všech témat a typů seminářů a webinářů, které jsme pro tento školní rok připravili v inovativní vzdělávací společnosti Škola Můj Projekt. Podívejte se na něj a pokud vás některé z témat a nástrojů zaujme, objednejte si u nás školení pro sborovnu přímo ve vaší škole. V přehledu najdete anotace, časové rozsahy i ceny všech našich seminářů i webinářů.

Máme dlouholetou zkušenost s podporou a rozvojem škol v oblastech a tématech moderního a inovativního vzdělávání. V posledních letech jsme prezenčně i online podpořili a školili ve všech typech škol – od menších soukromých až po velké státní školy. Máme zkušenost i s přípravou kurzů pro lektory neziskových organizací.

Přehled Seminářů a webinářů pro školní rok 2021/22

Stáhnout přehled v PDF

______________________

Můžete si objednat semináře k následujícím tématům:

  • Plánování a hodnocení výuky
  • Individuální přístup ve výuce a učební styly žáků
  • Metody efektivní komunikace
  • Reflexe ve výuce
  • Rozvoj školy – společná tvorba vize školy

______________________

Celou sadu seminářů máme věnovanou oblastem:

  • Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce
  • Výuka v projektech – unikátní metodě při které žáci podle stanovené metodiky připravují vlastní projekty podle zásad projektového řízení uplatňovaných ve velkých firmách

Semináře a webináře můžeme pořádat pro: pedagogické pracovníky 1. i 2. stupně základních škol, ředitele škol a školských zařízení, pedagogické pracovníky VOŠ, SOŠ, SOU, SŠ i gymnázií.

______________________

V případě zájmu o seminář nebo webinář pro sborovnu nás kontaktujte s konkrétní objednávkou na emailové adrese skolamujprojekt@skolamujprojekt.

______________________

Některé semináře jsou provázané s následným využitím dalších licencovaných produktů a nástrojů (Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, Mapa profesního rozvoje pedagogů,…). Většinu seminářů však můžete ve škole uspořádat i samostatně bez dalšího využití těchto produktů, případně se o jejich využití můžete rozhodovat až na základě absolvovaného semináře.

______________________

Využijte množstevní slevu

Při objednávce 2 a více školení v celkové ceně přes 50 tisíc korun       sleva 10 procent
Při objednávce 2 a více školení v celkové ceně nad 100 tisíc korun       sleva 15 procent

______________________

 

Ve společnosti Škola Můj Projekt dlouhodobě usilujeme o to doprovázet školy na jejich cestě k co nejvyšší kvalitě. Poskytujeme přitom školám k využití jednotlivé nástroje uceleného vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, které však mohou využívat i samostatně bez zavedení celého konceptu. Budeme velmi rádi, pokud se některý z nich rozhodnete využít i ve vaší škole.

Co říkají o našich seminářích jejich účastníci?

Škola Můj Projekt přinesla naší škole nové poznatky a zkušeností od odborníků z jiných škol. Díky nim jsme si rozšířili pohled na moderní trendy a formy výuky a fungování školy. Rozvoj kompetencí žáků, profesní rozvoj a projektové vyučování jsou byl velkým přínosem do další pedagogické praxe.

Mgr. Václav Barták
ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad


Vaše školení bylo velice přínosné. Pomohlo obci potvrdit její nastavení, směřování, vedlo k tvořivé diskusi v rámci rodičovského setkání – pojmenování věcí i k následné práci s výukovým modelem školy, podrobnějšímu propracování, stanovení si mezer a práce na nich.

Klára Literová
ředitelka Křesťanské základní školy Karmel