Přihlaste se na seminář, na kterém si osvojíte řadu různých způsobů vedení reflexe ve výuce – reflektování individuální práce žáka, pracovních skupin i celé třídy.

Reflexe, zvědomování toho, co se ve výuce odehrálo a utvrzení získaných informací, dovedností či prožitků. Reflexe je jedinečným nástrojem, který ve školství stále mnohdy není využíván v takové míře, v jaké by mohl být. Umožňuje přitom získat z výukové situace maximum a posunout žáky o krok vpřed.

Široká škála reflektivních technik může být pro pedagogy velmi užitečná i vzhledem k současným světovým událostem a tomu, že se řada z vás nyní může ve výuce věnovat válečné situaci nebo mohou do tříd přicházet žáci z rodin, které před válkou odešli ze svých domovů.

Seminář pro vás může být přínosný i pokud již s reflexí práce jednotlivců, různých skupin nebo celé třídy již celkem běžně pracujete, ale rádi byste si rozšířili prací s ní více do hloubky a o další techniky využitelné ve výuce.

Dvoudenní seminář pořádá organizace Škola můj projekt v Praze ve dnech 22.-23. dubna 2022.

Seminář je určený všem pedagogům základních i středních škol, studentům pedagogiky i dalším, kteří pracují v oblasti vzdělávání (ať už působí na státních, soukromých, inovativních či běžných školách).

Témata semináře:

• Aktivní naslouchání
• Povzbuzující a podporující formulace
• Kolbův cyklus a proces učení
• Reflexe v konstruktivistickém modelu E- U – R
• Reflexe procesu učení
• Reflexe výsledků učení
• Reflexe obsahu učení

Z 12 hodin semináře je 6 hodin věnováno teorii6 hodin konkrétním praktickým cvičením.

Při semináři si prostřednictvím přednášek, her, praktického zkoušení různých technik, simulací i sdílení zkušeností osvojíte mnoho nových způsobů vedení efektivní reflexe.

Seminář lektorují:
Mgr. et Mgr. Jarmila Čechová
PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

Cena semináře je:
3500 Kč/účastník
2900 Kč/ pro účastníky ze škol sítě ŠMP

Cena zahrnuje: lektorné, materiál pro účastníky, pronájem prostor, drobné občerstvení (v ceně semináře není oběd ani ubytování).

Po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám zašleme emailem fakturu, skrze ni můžete zaplatit účastenský poplatek. Pokud se z účasti na semináři omluvíte týden předem a méně, vrátíme vám polovinu z této částky, pokud se nezúčastníte bez předchozí omluvy zaplacenou částku již nevracíme).

Seminář začíná v pátek 22.dubna od 10 hodin (prezentace účastníků od 9:30) a skončí v 16 hodin. V sobotu 23. dubna skončí nejpozději v

________________________________________
PŘIHLAŠOVAT SE
na seminář
můžete do 15. dubna 2022
prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.
___________________________________________

 

Více informací:
vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz, tel.: 730 541 306

Seminář je akreditován MŠMT, všichni účastníci dostanou potvrzení o jeho absolvování. Na uvedené emailové adrese Vám rádi zodpovíme jakékoli další informace o semináři.

Těšíme se na případné setkání s Vámi i společně strávený čas!

Škola Můj Projekt je unikátní vzdělávací koncept, který staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte, pracuje s hodnotami se zájmem o okolí každého z nás a snahou jej zlepšovat. Do všeho, co se děje ve škole i kolem ní, přirozeně zapojujeme děti, rodiče i pedagogy. Těm, kdo s konceptem pracují, nabízíme ucelenou podporu v podobě supervize, mentoringu, koučinku a dalších konzultací.

www.skolamujprojekt.cz
facebook.com/skolamujprojekt

 

Lektorky semináře:

Mgr. et Mgr. Jarmila Čechová

Lektorka a mentorka

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a učitelství pro střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Během své pedagogické praxe pracovala na všech úrovních škol (od mateřských škol po vysoké), v běžném i speciálním školství, v klasických i inovativních školách. Na školách pracovala jako učitel, speciální pedagog i terapeut. Jejími hlavními tématy jsou podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, propojování oborů v rámci integrovaně-tematické výuky a psychohygiena pedagogů. Stále hledá nové a nové cesty pro práci s dětmi i dospělými, takže si neustále rozšiřuje své pedagogické i terapeutické vzdělání.

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

Mentorka a metodička

Vystudovala PedF UK v Praze, od roku 2009 zde působí na Katedře primární pedagogiky jako odborná asistentka, od roku 2013 vyučuje externě pedagogiku také na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. Odborně se zabývá především osobnostním, sociálním a profesním rozvojem učitelů, obecnou didaktikou v pojetí na dítě orientované pedagogiky a problematikou mimořádně nadaných dětí. Naplňuje ji propojování teorii s praxí, proto své další pedagogické, psychologické a psychoterapeutické vzdělávání využívá také v praxi lektorky, mentorky, supervizorky nebo koučky v oblasti vzdělávání a školství při prosazování inovativních trendů ve vzdělávání podporou profesního růstu učitelů (spolupráce např. s organizacemi IPPP, NÚOV, Scio, Centrum nadání, Člověk v tísni, PAU, Aisis a řadou státních i nestátních škol).