Škola Můj Projekt pomáhá školám

V náročných chvílích stojíme na straně škol a žáků. Nabízíme bezplatnou podporu pro období návratu dětí do škol.

Reflektujte s žáky, co se dozvěděli o svém učení během distanční výuky, pomocí interaktivního nástroje MUPy online a návratových aktivit v něm. Do konce roku 2021 zpřístupníme ZDARMA oblast kompetence k učení všem školám, které o ni projeví zájem.

MUPy online – mapy učebního pokroku pro osobnostní rozvoj žáků jsou unikátním online prostředí, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills), ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence.

MUPy online umožňují:

 • rozvíjet žáky v oblastech dovedností důležitých pro život

 • na jednom místě plánovat a sledovat jejich rozvoj

 • shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

 • ulehčit si práci – katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí

 • pracovat i s žáky, kteří zůstali u distanční výuky

V Mapách učebního pokroku si žáci mohou zaznamenávat, jaké dovednosti si již osvojili v oblastech, jako jsou například řešení problémů, zájem o druhé nebo vlastní učení. Plánují si přitom svůj další rozvoj a sami si určují aktivity a kroky, které jim pomohou dané kompetence lépe ovládat. Učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu.

Co můžete pro školu získat?

 • do konce kalendářního roku bezplatný přístup do online prostředí MUPy online – kompetence k učení

 • metodická videa představující práci s kompetencemi i videa představující práci s online prostředím

 • sadu připravených aktivit pro reflektování uplynulých měsíců a jejich dopadů na učení žáků

 • přístup na pravidelná online setkání a podporu pro uživatele tohoto prostředí

Jak je využijete při návratu dětí do škol?

 • Zařaďte do výuky námi vytvořené podrobně popsané aktivity, se kterými můžete společně reflektovat období distanční výuky (co bylo pro děti při učení náročné, co jim fungovalo, co se dozvěděly nového…).

 • Sledujte s žáky, co se během online výuky dozvěděli sami o sobě a svém učení. Odnesou si důležité poznatky o tom, jaký učební styl u nich převažuje, jaké prostředí jim pro učení vyhovuje, jak mohou se zjištěným poznáním dále pracovat, aby jejich učení bylo co nejefektivnější.

 • Plánujte společně s nimi další kroky pro jejich učení i pro lepší zvládání podobně náročných situací.

V posledních dvou letech jsme vyvíjeli online podobu Map učebního pokroku klíčových kompetencí.  Chceme nyní pomoci žákům i učitelům při návratu žáků do škol po dlouhé odmlce. Otvíráme  proto oblast týkající se kompetence k učení do konce kalendářního roku zdarma všem školám, které o ni projeví zájem. Žáci si díky tomu mohou podrobně zreflektovat, co o sobě a svém učení zjistili během výuky na dálku a co si z toho mohou odnést do dalšího učení.“

Andrea Vedralová
autorka inovativní vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt

Seznamte se s MUPy online – unikátním nástrojem pro rozvoj učení dětí

Vyzkoušejte MUPy online zdarma

Pomocí registrace získáte pro vaši školu bezplatný přístup do nástroje MUPy online.

Mediální partneři nástroje

Vznik nástroje podpořili