Škola Můj Projekt pomáhá školám

V náročných chvílích stojíme na straně škol a žáků. Využijte bezplatný přístup k materiálům rozvíjejícím dovednost učit se a občanské kompetence – do konce června 2022.

EDIT: Bezplatný přístup do prostředí MUPy online byl ukončen k 31.8.2022, nyní je možné v prostředí pracovat pouze po zakoupení příslušné licence. Podrobnosti o jejím získání se dočtete zde.

Po náročných měsících způsobených pandemií koronaviru a opakovaným uzavíráním škol přichází další těžká zkouška. Je jí válečný konflikt probíhající jen několik stovek kilometrů od našich hranic, spojený s přesunem statisíců lidí, kteří odchází z území napadené Ukrajiny.

Válečná situace kromě vlny solidarity a podpory otevřela i téma, jak o válečné situaci mluvit s dětmi a jak s ním pracovat ve výuce. Chceme proto nyní české školy kromě výuky o samotném konfliktu podpořit i v tom, jak u žáků celkově rozvíjet jejich občanské kompetence. K bezplatnému přístupu školám do oblasti kompetence učení v prostředí MUPy online , kterou jsme školám zpřístupnili během pandemie, proto přidáváme až do konce června 2022přístup k oblasti kompetence občanské.

MUPy online umožňují:

 • rozvíjet žáky v oblastech dovedností důležitých pro život

 • na jednom místě plánovat a sledovat jejich rozvoj

 • shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

 • ulehčit si práci – katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí

 • pracovat s žáky prezenčně ve třídě i distančně

V Mapách učebního pokroku si žáci mohou zaznamenávat, jaké dovednosti si již osvojili v oblastech, jako jsou například řešení problémů, zájem o druhé nebo vlastní učení. Plánují si přitom svůj další rozvoj a sami si určují aktivity a kroky, které jim pomohou dané kompetence lépe ovládat. Učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu.

Co můžete pro školu získat?

 • do konce školního roku 2021/22 bezplatný přístup do online prostředí MUPy online – kompetence k učení a kompetence občanská

 • metodická videa představující práci s kompetencemi i videa představující práci s online prostředím

 • přes 80 připravených aktivit do výuky (s některými mohou žáci pracovat i samostatně)

 • pravidelné newslettery a další online podporu

Co mohou žáci zjistit o svém učení?

Díky práci s MUPy online a aktivitami, které jsou v nich připravené k využití ve výuce, vaši žáci například:

 • poznají mnohem podrobněji své vlastní učení

 • budou vědět, kde a jak se jim dobře učí

 • zjistí, co je při učení ruší a jak tomu předcházet

Jaká témata mohou rozvíjet v oblasti občanské kompetence?

 • jaké základní normy fungují v demokracii, jak s nimi můžeme pracovat

 • jakých komunit jsme součástí, jak se zapojovat do dění kolem nás

 • jaké jsou hlavní problémy dnešního světa, jak můžeme přispět k jejich řešení

Rádi bychom navázali na dosud zveřejněné materiály a témata, o kterých je možné v souvislosti s vojenským konfliktem s žáky mluvit, ještě rozšířili. Máme za to, že kromě faktického informování o samotném konfliktu a jeho průběhu a historických či zeměpisných informací je současná chvíle vhodná i pro rozvoj řady občanských kompetencí.“

Andrea Vedralová
ředitelka vzdělávací organizace Škola Můj Projekt

Seznamte se s MUPy online – unikátním nástrojem pro rozvoj učení dětí

Vyzkoušejte MUPy online

Pokud vás zajímá více informací o nástroji MUPy online, navštivte tuto webovou stránku s podrobnějšími informacemi o podmínkami licencí k jeho využívání ve škole.

Mediální partneři nástroje

Vznik nástroje podpořili