MUPy online

Pomůžeme vám rozvíjet dovednosti žáků pro osobní i profesní život v proměnlivém světě.

Dnešní svět se proměňuje rychleji než kdy dřív. Jednou ze základních dovedností, kterou v něm vždy využijeme, je znát dobře sám a sebe, rozvíjet se a umět se poučit z vlastních chyb. S rozvojem těchto dovedností vašim žákům pomůže unikátní prostředí MUPy online.

Co můžete s MUPy online?

 • na jednom místě plánovat a sledovat rozvoj žáků

 • rozvíjet žáky v šesti důležitých oblastech pro život

 • shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

 • ulehčit si práci katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí

 • pracovat s online prostředím při distanční výuce

Škola Můj Projekt pomáhá školám

V náročných chvílích během pandemie i při  válečném konfliktu na Ukrajině jsme jako bezplatnou podporu při výuce poskytli téměř 500 pedagožek a pedagogů přístup do prostředí MUPy online k oblastem kompetence učení a kompetence občanské. Tento bezplatný přístup je dnes již ukončený a v prostředí je možné pracovat po zakoupení příslušné licence.

Jaké oblasti můžete rozvíjet s MUPy online?

Interpersonální
kompetence

Intrapersonální
kompetence

Občanská
kompetence

Pracovní
kompetence

Kompetence
k učení

Kompetence
k řešení problémů

Co získáte v licenci na MUPy online?

 • Mapy učebního pokroku KK – každá kompetence rozepsaná do vývojového kontinua, tedy do na sebe navazujících bodů ve vybraných ročnících školní docházky

 • Přístup do online prostředí se třemi typy uživatelských účtů – učitelské, žákovské, administrativní

 • Možnost plánovat i vyhodnocovat práci žáků online 

Součástí licence je také:

 • Sada připravených aktivit pro rozvoj klíčových kompetencí

 • Podrobná metodika pro učitele

 • Sada metodických videí o práci s klíčovými kompetencemi a videí představujících práci s online prostředím

 • Metodická online podpora (webinář 1x za měsíc formou otázek a odpovědí)

 • Technická podpora v rozsahu 10 hodin/rok

„Vzdělávání má rozvíjet klíčové kompetence, které děti potřebují, aby mohly prožít úspěšný život jak v rovině osobní, tak profesní.“

– Robert Plaga – bývalý ministr školství mládeže a tělovýchovy ke schválené Strategii vzdělávání v ČR do roku 2030+

Získejte MUPy online pro vaši školu

Pokud vám končí možnost bezplatného využití prostředí MUPy online nebo pokud v něm chcete již teď začít pracovat i s dalšími oblastmi klíčových kompetencí, spočítejte si v naší kalkulačce, kolik může stát licence přesně podle požadavků nebo aktuálních možností vaší školy.

1. Vyberte si klíčové kompetence

Kliknutím vyberte jednu až šest oblastí, u kterých chcete mít v rámci MUPy online přístup ke kompetenčním mapám a dalším materiálům.

Zvolte alespoň 1 kompetenci

interpersonální
intrapersonální
občanská
pracovní
k učení
k řešení problémů

2. Vyberte si počet žáků

Zvolte, s jak velkou skupinou žáků budete chtít v prostředí MUPy online pracovat.

do 15 žáků
malotřídka
do 35 žáků
běžná třída
do 100 žáků
cca 3 třídy
do 350 žáků
cca 10 tříd
nad 350 žáků
celá škola

3. Vyberte na jak dlouho

Určete, na jakou dobu chcete získat licenci k užívání prostředí MUPy online. Víceletá smlouva Vám přinese vyšší slevu.

1 rok
2 roky
3 roky
Kompetence: interpersonální
Počet žáků: do 15 žáků
Licence: na 1 rok
Cena: 3 675 Kč
komp pocet

1

komp cena

490

zaci pocet

15

zaci sleva

50

roky pocet

1

roky sleva

0

roky text

1 rok

4. Zkontrolujte cenu

Konečná cena:

3 675 Kč

tj. cena za žáka na rok:

245 Kč

Běžná cena pro jednotlivce:

490 Kč

Jak se cena počítá?

Základní cena roční licence pro jednotlivce:

490 Kč

Cena za 14 žáků na 1 rok

7 350 Kč

Sleva za počet žáků:

- 50 %

Cena po slevě:

3 675 Kč

Sleva za počet let:

- 0 %

Konečná cena:

3 675 Kč


5. Kontaktujte nás

Vyplněním následujícího formuláře nám sdělíte zájem o vybranou licenci.
(Prozatím nejde o závaznou objednávku.)

Po odeslání této zprávy vám zašleme obchodní podmínky k užívání licence pro MUPy online a vyjasníme si všechna specifika objednávky. Poté, co objednávku finálně potvrdíte, vystavíme fakturu a po jejím splacení vám zpřístupníme vybrané části online prostředí a poskytneme související podporu.

  Mediální partneři nástroje

  Vznik nástroje podpořili