Dělat samostatné projekty, ze kterých si Vaši žáci odnesou spoustu důležitých dovedností pro život, nebylo nikdy snazší. V hodinovém webináři Vám představíme naše nové desky, které Vás i žáky provedou přípravou i realizací takových projektů od A do Z.

Školy, které pracují s konceptem Škola Můj Projekt, mají dlouhodobou zkušenost s metodou, která se nazývá Výuka v projektech. Žáci se při ní v rámci výuky věnují tématům a oblastem, které je zajímají a které je obklopují. Navrhují a poté uskutečňují vlastní projekty tak, aby se při nich něco nového naučili a projekty přinesly užitek někomu nebo něčemu v jejich okolí. K přípravě a vyhodnocování takových projektů máme vypracovanou podrobnou metodiku, která Vám pomůže zavést tyto projekty do výuky.

Pokud se chcete jako učitel nebo jako rodič takovým projektům s dětmi věnovat, připravili jsme pro Vás tento zbrusu nový materiál, aby se Vám s Výukou v projektech  pracovalo ještě pohodlněji:

Moje projektové Desky

Co Vám desky přinesou:

  • ucelený přehled o tom, z jakých fází se tyto projekty skládají
  • všechny materiály k přípravě i vyhodnocení projektu na jednom místě, přehledně rozdělené
  • jasnou orientaci v průběhu projektu
  • možnost zhodnocení celého projektu a zároveň inspiraci do budoucna
  • přehledné portfolio pro žáky i učitele

_______________________________________

Jak může vypadat projekt dítěte?

Žákyně první třídy si na podzim vymyslela projekt nazvaný Sirup z rýmovníku. Jeho cílovou skupinou byli členové její rodiny. Co se při něm Karolínka naučila?  Musela se “prokousat” čtením dvou receptů – sama si přitom lehce ověřila, zda to bylo čtení s porozuměním. Na základě vlastních kritérií se rozhodla, který z receptů si vybere. Byl to recept zastudena. Zapsala na připravený plánovací list jednoduchý pracovní postup (částečně využívala přepis tiskacího písma na psací) a co k projektu bude bude potřebovat. Při samotné přípravě trénovala odhad (Kolik listů a cukru se vejde do malé a velké sklenice?) a ověřování, počítání (listy v jednotlivých vrstvách i celkem ve sklenici), poměr (cukr ve velké a malé sklenici). Získala i základní informace o rostlině a jejích účincích, které zapsala na List herbáře. Naučila se i vyhodnotit projekt podle vlastních kritérií, monitorovat projekt v čase, popsat chyby i způsob řešení ve vlastní práci a připravit dokumentaci pro vlastní portfolio. Nakonec zažila i úspěch z výsledku. Bylo jím ocenění od členů rodiny, pro které sirup připravila.

_________________________________________

Tyto desky a jak s nimi můžete pracovat Vám představíme v mimořádném bezplatném webináři pro učitele. Ten se bude konat  ve středu 16. prosince od 15 hodin.

Obsah webináře:

  • základní představení Výuky v projektech v pojetí konceptu Škola Můj Projekt,
  • využití Desek pro fázi výběru tématu projektu a plánování projektu,
  • jak žáci využijí Desky při realizaci samotného projektu, co do nich kdy zaznamenávají,
  • Desky a vyhodnocení projektu: jak si žáci za pomocí Desek vyhodnotí úspěšnost svého projektu oproti plánu, jak si zvědomí dovednosti, které přitom získali, jak si popíší poučení, která si z projektu odnesou do budoucna,
  • co mohou Desky přinést učitelům nebo rodičům.

Lektorka:

Mgr. Hana Velechovská Šmýdová, autorka Mých projektových Desek

Webinář je určený pro pedagogy 1. i 2. stupně základních škol, středních škol i pro rodiče, kteří vzdělávají své děti doma. Vzhledem k současné situaci způsobené epidemií koronaviru je tento webinář zdarma.

Účast na webináři je vhodná i pro ty, kteří již absolvovali náš jarní on-line kurz Výuka v projektech na dálku. Tento webinář se s kurzem bude překrývat jen v malé míře, bude spíše jeho vhodným doplněním, včetně samotné práce s deskami.

_______________________________________

Přihlašovat se na webinář můžete

prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře do 10.12. 2020.

_________________________________________

Mimořádná nabídka pro účastníky webináře: Objednejte si Moje projektové Desky za zvýhodněnou cenu

Pro účastníky tohoto webináře máme zároveň mimořádnou nabídku. Ti, kdo se přihlásí na seminář prostřednictvím přihlašovacího formuláře a zúčastní se jej, mají možnost objednat si Moje projektové Desky za zvýhodněnou cenu 1300 Kč / kus.

Součástí ceny Desek je i 1 hodina podpory pro práci s deskami. Tu budete mít k dispozici v online podobě – společně s Deskami získáte přístup na další hodinový webinář, ke kterému se budete moci připojit v předem uvedeném termínu a během kterého Vám naši lektoři zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se práce s Deskami nebo s Vámi budou konzultovat Vaše zkušenosti, poznatky a případné problémy, na které narazíte při prvním využití Desek a projektů ve výuce.

 

Přejeme Vám vše dobré a mnoho inspirativního a přínosného společného času s Vašimi žáky i dětmi i v těchto nelehkých časech. Těšíme se na případné setkání s Vámi na našem webináři!

Kontaktní osoba:
Václav Zeman, School My Project
tel.: 730 541 306
e-mail: vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz

Výuka v projektech je pro nás individuální práce žáků, při které se seznamují se základy projektového řízení tak, jak je využíváno ve firmách. Žáci si v projektech sami určují cíle, kterých chtějí dosáhnout, prostředky a čas, které budou potřebovat. Projekty vnímáme jako prostředek pro změnu a zlepšování světa kolem sebe. Žáci v nich sledují své okolí a vybírají si konkrétní  situace a problémy, které by prostřednictvím projektu chtěli změnit.