Nabízíme rodičům
a nově vznikajícím iniciativám

Pomáháme vybrat školu pro Vaše dítě — prostřednictvím tzv. Q sort analýzy


Zkonzultujeme s Vámi možnosti vzdělávání Vašich dětí


Pokud uvažujete o založení vzdělávací skupiny nebo nové školy — pomůžeme Vám při sepsání žádosti, s tvorbou ŠMP,…


Pomáháme při snahách o nastavení společné komunikace a hledání konsenzu mezi zřizovateli, vedením školy, pedagogy, rodiči


Přijedeme do Vaší školy či na akci, kterou pořádáte, a uspořádáme besedu o vzdělávání, současných trendech ve vzdělávání


Budeme Vám k dispozici v komunikaci se školou, např. při zavádění některých inovativních prvků do výuky

Máte zájem o zprostředkování některé z nabízených služeb
pro Vás nebo Vaši iniciativu?

Kontaktujte nás na emailu skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz
a domluvíme se na podrobnostech.