Revize Rámcových vzdělávacích programů by neměla probíhat v utajení

tiskové prohlášení

Praha, 20. 2. 2018 — V Národním ústavu pro vzdělávání probíhá revize dokumentu, který závazně určí, co se bude učit na českých školách. Učitelé, ředitelé ani rodiče o ní ale zatím téměř nic nevědí.

S obavami sledujeme dosud probíhající práce na revizi Rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání.

Příprava úprav tohoto dokumentu, který rámcově určuje obsah základního vzdělávání — tedy toho, co mají školy obsáhnout do svých školních vzdělávacích programů — probíhá zatím na různých odborech Národního ústavu pro vzdělávání, což je ministerstvem školství řízená instituce. Bohužel však není známý žádný podrobný harmonogram práce na tomto důležitém dokumentu, včetně termínů dokončení revize a zavedení upravených RVP do praxe. Při práci na revizi také chybí zapojení odborníků, škol, učitelů, kteří by se do debaty o úpravách chtěli zapojit (nebo o něm alespoň prozatím nevíme).

Rádi bychom proto tímto vyzvali ministra školství, aby:

— zveřejnil jasný harmonogram toho, kdy bude jaká část prací na revizi RVP probíhat, kdy budou dokumenty zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti a od kdy zavedeny do praxe,

— aby umožnil zapojení učitelů, škol a dalších odborníků do prací na revizi a otevřel nad budoucím obsahem základního vzdělávání veřejnou debatu.

Učitelé, rodiče i zřizovatelé škol nyní zůstávají v nejistotě, jaká bude výsledná podoba dokumentů, kolik času budou mít na seznámení se se změnami a na jejich zavedení do praxe. Šanci na úspěšnou změnu a revizi přitom násobně zvyšuje její dostatečná příprava a včasné informování všech, kterých se týká. Pro úspěšné zavedení nových témat do praxe je třeba připravit metodiky, proškolit učitele, ověřit vše v praxi.

Současná nejistota je kromě učitelů, pedagogů a rodičů nepříjemná například i pro metodické pracovníky a lektory organizací, které podporují školy při práci s různými tématy — těmi jsou i lektoři a metodici pracující se vzdělávacím konceptem Škola Můj Projekt. V tuto chvíli například stále nevíme, zda a v jaké podobě zůstanou v upravených Rámcových vzdělávacích programech tzv. klíčové kompetence, se kterými v rámci našeho vzdělávacího konceptu intenzivně pracujeme. Přitom právě rozvoj klíčových kompetencí a tzv. měkkých dovedností je tím, co je v řadě případů zmiňováno jako jedna z hlavních potřeb, kterou by měly současné školy naplnit, aby dobře připravily děti na život v moderní společnosti. Na rozvoj měkkých dovedností se zaměřuje i většina vzdělávacích systémů západoevropských a severských zemí.

K tématu se bude konat ve čtvrtek 22. února v prostorách Pedagogické fakulty UK Kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Podrobněji o programu i vystupujících ve facebookové pozvánce.

Více informací poskytne
Václav Zeman, Škola Můj Projekt
tel.: 730 541 306
mail: vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz