Veronika Černá

Vedení kanceláře

Po skončení studií ekonomického směru založila vlastní účetní firmu a několik let se věnovala účetnictví a vedení malé firmy. Tím získala zkušenosti nejen v rámci oboru ekonomiky, ale i v personální, manažerské a marketingové oblasti. Svůj život postupně naplnila třemi dětmi, což jí dalo podnět k většímu zájmu o současné školství. Zkušenosti se vzděláváním také nasbírala při své práci pro různé organizace, kde působila jako koordinátorka nebo manažerka několika projektů (Talent Energy,s.r.o., AISIS). Dlouhá léta se též věnuje činnosti v neziskové sféře – několik let vedla mateřské centrum a občanské sdružení (nyní spolek) v místě svého bydliště, s kterým spolupracuje dodnes. Absolvovala několik kurzů a seminářů (Respektovat a být respektován, První pomoc u dětí, Školní zralost, Metody efektivní komunikace). Aktivně se zapojuje do života obce, ve které žije – je zastupitelskou obce a členkou školské rady místní školy, stála u zrodu několika tradičních akcí v obci (Třebotovský masopust, Svatomartinský jarmark). V září 2014 se připojila k týmu Školy Můj Projekt a dodnes spolupracuje jak se základní školou na Jižním Městě, tak se School My Project. Tým podporuje především jako vedoucí kanceláře, koordinuje vzdělávací akce, zajišťuje personální oblast.