Využití reflexe ve výuce

8.—9. března 2019

Na začátek března jsme připravili dvoudenní seminář k nástroji, který Vám může pomoci získat z výuky maximum a posunout sebe i žáky o krok vpřed. Osvojte si s námi podrobně a prakticky jak pracovat s mnoha způsoby vedení reflexe ve výuce!

Máte už ve škole leccos za sebou nebo s výukou právě začínáte? Máte chuť (a díky vedení školy i prostor) se zlepšovat v tom, jak učíte? Pracujete běžně s reflexí práce jednotlivců, různých skupin nebo celé třídy, ale zajímalo by Vás jak to dělat ještě jinak a lépe?

Přihlaste se na dvoudenní seminář, který ve dnech 8.—9. března 2019 pořádají v Praze autoři inovativního vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt.

Seminář je určený všem pedagogům základních i středních škol, studentům pedagogiky i dalším, kteří pracují v oblasti vzdělávání (ať už působí na státních, soukromých, inovativních či běžných školách).

Témata semináře
— Aktivní naslouchání
— Povzbuzující a podporující formulace
— Kolbův cyklus a proces učení
— Reflexe v konstruktivistickém modelu E-U-R
— Reflexe procesu učení
— Reflexe výsledků učení
— Reflexe obsahu učení

Z 16 hodin semináře je 8 hodin věnováno teorii a 8 hodin konkrétním praktickým cvičením.

Při semináři si prostřednictvím přednášek, her, praktického zkoušení různých technik, simulací i sdílení zkušeností osvojíte mnoho nových způsobů vedení efektivní reflexe.

Seminář lektorují
Mgr. Andrea Vedralová
PhDr. Tereza Krčmářová Ph. D.

Seminář je akreditován MŠMT, všichni účastníci dostanou potvrzení o jeho absolvování.
Na uvedené emailové adrese Vám rádi zodpovíme jakékoli další informace o semináři.

Těšíme se na případné setkání s Vámi i společně strávený čas!

Škola Můj Projekt je unikátní vzdělávací koncept, který staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte, pracuje s hodnotami se zájmem o okolí každého z nás a snahou jej zlepšovat. Do všeho, co se děje ve škole i kolem ní, přirozeně zapojujeme děti, rodiče i pedagogy. Těm, kdo s konceptem pracují, nabízíme ucelenou podporu v podobě supervize, mentoringu, koučinku a dalších konzultací.

Cena semináře je
2 600 Kč za účastníka
2 100 Kč pro účastníky ze škol sítě ŠMP

Cena zahrnuje
lektorné, materiál pro účastníky, pronájem prostor, drobné občerstvení (v ceně semináře není oběd ani ubytování).

Po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám zašleme emailem fakturu, skrze ni můžete zaplatit účastenský poplatek.

Seminář začíná 8. 3. od 9 hodin (prezentace účastníků od 8:30), druhý den semináře skončíme nejpozději v 15 hodin.

Přihlašovat se na seminář můžete do 25. února 2019 prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.
bit.ly/ReflexeVeVyuce2019

Odesláním registračního formuláře dáváte organizaci School My Project, s.r.o. svůj souhlas k tomu, aby zpracovala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně data narození ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

Více informací
vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz, tel.: 730 541 306