Bára Beranová

Je to ideální doba k rozvoji kompetencí k učení

S Bárou Beranovou z brandýské ZáŠkoly o tom, co se škole osvědčilo při distanční výuce i o tom, jaké kompetence u žáků rozvinula výuka na dálku.

Jak v tuto chvíli probíhá výuka ve vaší škole?

Od prvního dne uzavření školy zprostředkováváme žákům online výuku v podobě videokonferencí na platformě Google Hangouts Meet. Jde o dvě hodiny denně čtyřikrát v týdnu. V dalších týdnech jsme přidali práci v aplikaci Google Classroom, vlastní videa na platformě Youtube, outdoorové aktivity a hry. Připravujeme pro naše žáky individuální hry se společným cílem a obsahem. Vedle společné výuky poskytujeme i individuální online konzultace s žáky i rodiči.

Co se Vám v současné situaci ve škole i při výuce nejvíce osvědčilo? O co byste se rádi podělili s ostatními učiteli či rodiči?

Je toho celá řada. Nastavení a sjednocení komunikačních kanálů s rodiči žáků, všechny podklady, pracovní listy, návody apod. na jednom místě… Hned zpočátku jsme vytvořili podrobné manuály pro rodiče,  děti i pedagogy pro obsluhu jednotlivých aplikací. Také jsme si dost upevnili týdenní rozvrhy práce a pravidelnost v nich.

Co byste naopak nyní nejvíce potřebovali, co Vám schází?

Pedagogům i dětem nejvíce schází osobní kontakt, možnost podnikat výuku a další aktivity venku.

Dá se při výuce na dálku nebo výuce online systematicky věnovat i osobnostnímu rozvoji žáků či rozvoji klíčových kompetencí – tak jak se těmto oblastem ve Vašich školách věnujete při běžné výuce? Jak s těmito oblastmi pracujete nyní na dálku?

Určitě, v oblasti intrapersonálních kompetencí jsme pod supervizí zkušeného dětského terapeuta přizpůsobili aktuální téma k práci s emocí strachu (vnímání, externalizace, atd..). V oblasti kompetence k učení jsme využili novou formu online výuky k tomu, aby si žáci vytyčili cíle pro ovládání elektronických nástrojů. Dále je to nepochybně ideální doba pro rozvoj kompetencí k učení.

Můžete shrnout, co současná situace přinesla žákům za nové dovednosti či zkušenosti? Co přinesla Vám a Vašim učitelům? Co z nově získaných zkušeností budete chtít přenést i do běžné výuky po znovuotevření škol?

Žáci, nebo alespoň naprostá většina z nich, se naučili pracovat ve virtuálním prostředí a zvládat s tím spojený stres, dodržovat trochu jiná pravidla online komunikace, plánovat si samostatně práci. Na straně pedagogů se rozhodně zvýšila  digitální gramotnost, získané dovednosti a techniku zamýšlíme využít například v případě nemoci nebo pro dokumentaci naší práce. Mnohem častěji bychom chtěli natáčet různé části výuky na video.

Jak se připravujete na blížící se zápisy do prvních tříd? Jak ve vaší škole budou probíhat?

Zápisy do ZáŠkoly proběhly v době velikonočních prázdnin formou videokonferenčních pohovorů. Využili jsme přitom nástroj Rodičovská analýza pro podrobnější zjištění očekávání rodičů od školy.

23. 4. 2020
Václav Zeman, School My Project