Mgr. Anna Babanová

Mentorka

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ped F UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku řady pedagogických příruček, zaměřených na bezpředsudkové vzdělávání. Má vlastní stránky, kde prezentuje různé možnosti, jak přispívat k rovnému a spravedlivému vzdělávání. V současné době se věnuje lektorování a mentoringu. Je členkou Genderové expertní komory ČR a České asociace mentoringu ve vzdělávání.