KRoK — Karty pro rozvoj klíčových kompetencí

Hledáte konkrétní pomůcku pro rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků? Vyzkoušejte naše herní karty, které Vám k tomu přinesou širokou škálu možností!

V českém vzdělávacím prostředí dlouhodobě schází dostatek materiálů pro práci s oblastí klíčových kompetencí. Připravili jsme proto herní karty pro rozvoj osobnostních a sociálních klíčových kompetencí. Můžete si je zahrát s jednotlivci i s celou třídou, pracovat s nimi jednorázově i dlouhodobě. Smyslem karet je prohlubovat povědomí o sobě, lidech kolem nás i o okolním světě a jejich provázanosti.

Karty se věnují 10 oblastem, které spadají pod osobnostní a sociální klíčovou kompetenci. Rozeznáte je díky barevnému pruhu na spodní části karty – modrá označuje kompetence sociální, oranžová osobnostní. Jde o tyto oblasti:

 • Zvládání překážek
 • Spokojenost
 • Cíle
 • Hodnoty
 • Důvěra
 • Riskování
 • Zájem o druhé
 • Obraz o druhých
 • Hranice
 • Skupina

Ke každé oblasti patří tři karty (označujeme je jako triády). První karta triády vždy otevírá dané téma. Druhá vede k hlubšímu poznání tématu prostřednictvím sebereflexe nebo tím, že o něm hráč získá další informace z okolního světa (k inspiraci a zjišťování nových informací můžete využít i přiložené infokarty). Třetí karta propojuje téma a získané informace s praktickým životem a vyzývá ke konkrétní akci. Karty tak pomáhají k otevírání a zodpovídání otázek, které mohou být důležité pro nás samotné, i pro bližší poznání ostatních lidí ve skupině.

Karty můžete využít:

 • při evokační části výuky — žák si vybaví, co už o daném tématu ví, utřídí si jednotlivé informace, aktivizuje je
 • ve fázi uvědomění — žák se setká s novými informacemi
 • při reflexi výuky — žák si zvědomuje nové poznatky a přenáší je do svého života

Na kartách Zahrajte si, které jsou součástí celé sady, najdete 8 podrobně popsaných aktivit, které můžete přímo využít pro práci s kartami s jednotlivci i se skupinou.

Karty dobře poslouží nejen jako hra, ale i jako průvodce ve vybraných tématech. Karty můžete využít jako součást tematického nebo obsahového cyklu (konkrétní hodina, jednorázový nebo dlouhodobější projekt apod.) nebo ve chvíli, kdy potřebujete otevřít či řešit konkrétní situaci ve třídě.

Chci objednat karty KRoK

Cena jedné sady, která obsahuje 30 herních karet, 10 infokaret a 8 karet Zahrajte si, je 390 korun (+ poštovné 150 korun).
Po vyplnění formuláře Vám zašleme fakturu, po jejím proplacení Vám karty zašleme na uvedenou adresu.

Sadu karet můžete po předchozí domluvě získat i na našich vzdělávacích akcích.
V případě zájmu nás kontaktujte na
skolamujprojekt()skolamujprojekt.cz.

Workshop První KRoK k rozvoji klíčových kompetencí

První krok s kartami můžete učinit i v rámci našeho praktického workshopu.

Z tříhodinového programu si odnesete:

 • základní informace o klíčových kompetencích a o tom, jak je můžete rozvíjet ve výuce
 • konkrétní zkušenost s tím, jak můžete ve výuce pracovat s kartami KRoK — Karty pro rozvoj klíčových kompetencí (během workshopu si přímo vyzkoušíte několik aktivit s kartami)
 • další tipy a návody na práci s klíčovými kompetencemi ve výuce
 • jednu sadu karet KRoK (v případě zájmu můžete na místě dokoupit další)

Workshop je vhodný pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, pro pedagogy středních škol i rodiče, kteří by s kartami chtěli pracovat doma.

Nejbližší workshop

ve středu 22. dubna 2020 od 15 do 18 hodin v prostorách SPŠ stavební Plzeň (Chodské nám. 2, 301 00 Plzeň 3)
Cena: 900 korun (v ceně je zahrnuto občerstvení i sada karet KRoK, kterou si z workshopu odnesete)

Klíčové kompetence

Tvoří soubor hodnot, postojů, schopností, dovedností a vědomostí, díky kterým se začleňujeme do společnosti a můžeme se podílet na jejím směřování a vývoji. Jejich rozvoji přispívá efektivní propojování teoretických poznatků s praktickou zkušeností.

Zkušenosti pedagogů s kartami KRoK

Vyzkoušel jsem karty s osmáky a otázky je určitě zaujaly. Až na výjimky neměli problém odpovídat před ostatními. Otázky, kterým děti nerozuměly dobře, jsem jim lehce přetlumočil.

Michal Herink, ZŠ HK–Kukleny

Karty mi přijdou opravdu užitečné. Přišly mi vhod na začátku roku při plánování jedné aktivity do výuky.

Jaroslav Novák, ředitel ZŠ Chýně