Dlouhodobá podpora škol

Je řada způsobů, jak podporovat školy k větší kvalitě. Nejúčinnější je komplexní podpora celé školy – pedagogů i vedení – s využitím moderních inovativních nástrojů a postupů. Právě tu vám nabízíme se Školou Můj Projekt. Využívejte naši podporu i materiály, které jsme k ní vytvořili.

„Doprovázíme školy na cestě ke kvalitě.“ – Toto naše motto se nejlépe promítá do praxe při dlouhodobější spolupráci se školami na cestě k cílům, které si každá škola pro sebe nastaví.

Hlavním skupinám kolem vaší školy nabízíme tuto pomoc

Učitelé

 • mentoring

 • supervizní setkání týmu

 • práci s metodickými materiály pro Integrovaně tematickou výuku

 • výuku v projektech 

 • mapy učebního pokroku klíčových kompetencí

 • další individuální podpora a rozvoj

Žáci

 • Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí

 • KRoK – karty pro rozvoj klíčových kompetencí

 • Moje projektové Desky

   

Vedení škol 

 • koučování

 • práce s Mapou kvality školy

 • práce s Mapou profesního rozvoje pedagogických pracovníků

Rodiče 

 • rodičovská typologie

 • individuální poradenství

Společná domluva na dlouhodobé podpoře školy vypadá většinou tak, že se setkáme se zástupci vedení školy i pedagogů, společně popíšeme a analyzujeme současný stav a potřeby. Následně vytvoříme konkrétní individuální plán podpory pro danou školu, který co nejvíce vychází ze stávající situace a aktuálních potřeb školy i pedagogů.“

Andrea Vedralová, autorka inovativní koncepce Škola Můj Projekt.

Dlouhodobější spolupráce se vyplatí!

Smlouvu o spolupráci lze uzavřít na různě dlouhou dobu, z praxe se nejvíce osvědčilo tříleté období, kdy lze dokončit celý cyklus (analýza, návrh rozvojových opatření, realizace rozvojových opatření, podpora akceptace rozvojových opatření a změření dosáhnutých změn).

Při dlouhodobé spolupráci můžete pro školu za zvýhodněné ceny objednávat i další školení na míru z aktuální nabídky ŠMP nebo některé další produkty Školy Můj Projekt.

Koncept Škola Můj Projekt je podle mě nejlepší způsob vzdělávání u nás. Byl vytvořený odborným týmem, je komplexní a vysoce funkční. Splňuje totiž požadavky moderní doby. Naším cílem je využít z tohoto konceptu co nejvíce prvků. V práci s nimi proto necháváme proškolit naše učitele a počítáme po celý rok s mentoringem, koučinkem a supervizí.

Barbora Rajchlová
zakladatelka a ředitelka Školy Osmička, Roudnice nad Labem

Jak dlouhodobě podporujeme Školu Můj Projekt Mánesova

Přečtěte si podrobný článek o tom, jak konkrétně vypadá naše dlouhodobá podpora konkrétní školy, její analýza i následný další rozvoj.

Zakládáte novou školu?

Vznikající školy, nebo školy, které o to projeví zájem, mohou získat i následující dokumenty či podporu:

 • vzorový školní vzdělávací program vycházející z nástrojů a principů koncepce ŠMP

 • podrobně sepsanou vzdělávací koncepci ŠMP a její nástroje

 • podporu při tvorbě a zpracování zadávací dokumentace potřebné pro zřízení školy a její zápis do rejstříku škol MŠMT

deti

Chcete zajistit dlouhodobou podporu vaší školy?

Službu připravujeme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb a více indikátorů. Napište nám s podrobnostmi a my se vám ozveme neprodleně zpět. Použít můžete e-mail nebo formulář níže.