Využijte podporu, kterou můžete získat od ostatních kolegů prostřednictvím zavedené a osvědčené metody, kterou vás provedeme.

Jste učitelem či učitelkou prvního stupně základní školy a chcete získat nové pohledy na aktuální situaci z Vaší učitelské praxe?

Chcete si vyzkoušet jednoduchou metodu strukturované skupinové reflexe Wanda, kterou poté můžete s kolegy využívat pro svůj profesní rozvoj a jako prevenci syndromu vyhoření?

Zúčastněte se během listopadu čtyř na sebe navazujících setkání ve skupině 8-10 učitelů prvního stupně z různých základních škol. Setkání povede PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

Účast na těchto setkáních Vám přinese možnost promyslet si v bezpečném prostředí vybranou situaci, která se týká Vaší komunikace s žáky, rodiči nebo kolegy tak, abyste se z ní naučili co nejvíce i do budoucna. Ostatním můžete nabídnout své zkušenosti a profesní vidění situace, kterou představí oni. Od nich naopak získáte nadhled, emocionální podporu a tipy na řešení situace, kterou do skupiny přinesete vy.

Termíny setkání:

čtvrtky 4.11., 11.11., 18.11. a 25.11 od 16:00 do 18.30

Místo setkání:

Skautský institut (Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1)
Setkání proběhnou v zasedací místnosti ve 2. patře po levé straně hned vedle schodů (místnost bude viditelně označena)

Cena celé série setkání:

2400 Kč za celou sérii setkání

CHCI SE PŘIHLÁSIT na sérii podpůrných setkání

Přihlašovat se můžete do 28. října 2021.

O metodě Wanda
Metoda Wanda vychází z principů tzv. Balintovské skupiny a tzv. doceňujícího přístupu (appreciative inquiry). Facilitátor skupinu v každém ze setkání provází pěti fázemi. Skupina nejprve společně vybírá na základě kritérií vhodnou situaci jednoho z účastníků (tzv. přispěvatele). Ta se následně analyzuje pomocí kladení otázek, brainstormingu, záměrného vcítění do rolí a vizualizace. V závěru skupina generuje nápady, návrhy a rady jako odpovědi na otázku, kterou si přispěvatel položil. Z nich si on sám vybírá ty, které považuje pro sebe za užitečné. Více si o metodě Wanda můžete přečíst například zde, zde, zde nebo zde.