Nový výzkum společností School My Project a
Idea Sense představuje čtyři skupiny českých rodičů
dle jejich očekávání od základních škol

Tisková zpráva

Praha, 18. 9. 2019 – Čerstvý výzkum společnosti IdeaSense vypracovaný pro vzdělávací společnost School My Project ukazuje, že očekávání a potřeby českých rodičů směrem ke školám jsou velmi různorodá a mají více rovin a úhlů pohledu. Z výzkumu vyplývá, že rodiče lze dle jejich přístupu ke školám  rozdělit do čtyř skupin. Ty jsou rovnoměrně rozvrstvené v rámci populace i území celé republiky.

„Prostřednictvím výzkumu jsme chtěli zachytit potřeby současných rodičů od základních škol a následně je rozdělit do několika skupin s určitými společnými znaky. Právě tyto informace nyní využívá čerstvě vzniklá webová stránka rodicovskatypologie.cz. Věříme, že bude v budoucnu užitečná nejen pro české rodiče, ale také pro ředitele a zřizovatele škol,”
představuje základní cíle výzkumu jeden z jeho autorů Ondřej Kácha ze společnosti IdeaSense.

Autoři výzkumu pracovali s výroky, které jsou součástí jednoho z nástrojů, s nímž dlouhodobě pracuje vzdělávací společnost School My Project. „Jde o takzvanou Q-sort analýzu. Nabízíme ji k využití školám, které s námi spolupracují, aby mohly prostřednictvím vyjádření rodičů k sadě výroků zjišťovat, zda výchovné přístupy a očekávání rodičů od školy jsou či nejsou v souladu s těmi, které jsou pro danou školu důležité. Analýzu mohou využívat i rodiče, kteří nás osloví, při hledání vhodného typu školy pro své dítě,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project.

Výzkum přinesl několik zajímavých zjištění, která nabourávají opakovanou představu, že čeští rodiče jsou se zdejším školstvím převážně spokojeni a nechtěli by na něm nic měnit.

Autoři výzkumu rozdělili respondenty do čtyř rodičovských segmentů se společnými rysy:

1) ANGAŽOVANÍ s jasnou představou               
22 procent v populaci
2) SPOŘÁDANÍ s potřebou kontroly                   28 procent v populaci
3) KOMUNITNÍ s důrazem na vztahy                   26 procent v populaci
4) NENÁROČNÍ bez zvláštních očekávání           24 procent v populaci

„Při interpretaci výsledků výzkumu je důležité zmínit dvě věci. Příjemným zjištěním je to, že jednotlivé rodičovské typy jsou vcelku rovnoměrně zastoupeny v rámci populace České republiky, regionálně i mezi velkými městy a venkovem,” komentuje výsledky Ondřej Kácha. „Nicméně, důležitější je fakt, že většina rodičů nebude ryze jedním převažujícím typem, ale budou se u nich v různém poměru setkávat i znaky ze dvou či více skupin,” dodává. 

K vybraným dvanácti výrokům z celkové sady se může od dnešního dne kdokoli sám vyjádřit na webové stránce www.rodicovskatypologie.cz a může si tak sám ověřit, k jaké z uvedených skupin rodičů má nejblíže. „Jde o bezplatnou ukázku on-line nástroje, který během několika měsíců doplníme o rozšířenou, již zpoplatněnou verzi. Ta již bude obsahovat plnou sadu výroků a rodičům, ředitelům i zřizovatelům tak přinese mnohem podrobnější informace,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project.

S výsledky výzkumu bude pracovat i Nadační fond Eduzměna, který v tuto chvíli připravuje model podpory vzdělávání pro region, jenž bude vybrán na konci letošního roku. „Pětiletý pilotní projekt by měl umožnit kvalitní vzdělávání všem dětem v regionu a napomoci snižování rozdílů mezi školami. Do budoucna počítáme s tím, že by byl přenositelný i do dalších částí republiky. I proto jsou pro nás data získaná ve výzkumu společnosti IdeaSense cenná, pracujeme především s daty z regionů,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Více informací:

Andrea Vedralová, School My Project,
tel.: 606 772 409, email: andrea.vedralova@skolamujprojekt.cz

Ondřej Jirkovský, IdeaSense,
tel.: 602 367 733, email: ondrej.jirkovsky@ideasense.cz

Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna,
tel.: 605 967 368, email: zdenek.slejska@eduzmena.cz

 

Základní charakteristiky výzkumu:

Výzkum realizovala inovační společnost IdeaSense. Společně s týmem učitelů, rodičů a výzkumníků navrhla 20 obecných výroků vyjadřujících očekávání rodičů od základní školy. K těmto výrokům se vyjádřilo 500 rodičů, kteří právě vybírají základní školu pro své dítě. Rodiče byli dále dotazováni ohledně sociodemografických charakteristik (např. výše příjmu rodin, angažovanost v politickém dění a volnočasové zájmy. Věk respondentů se pohyboval mezi 24 a 54 lety (průměr i medián 36 let). Pomocí faktorové analýzy IdeaSense identifikovala dané segmenty rodičů a na základě výsledků analýzy vytvořila zkrácený 12 položkový dotazník na určení rodičovské skupiny. Ten lze najít na rodicovskatypologie.cz.

Infografika