Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí

Rozvíjejte u žáků klíčové kompetence.
S mapami Školy Můj Projekt Vám to půjde jasně a přehledně!

Pracujte ve škole s Mapami učebního pokroku klíčových kompetencí. Získáte jedinečného průvodce pro to, aby se Vaši žáci mohli samostatně rozvíjet v dovednostech důležitých pro jejich život.

Mapy učebního pokroku

Provázejte žáky na jejich cestě rozvojem dovedností pro skutečný život. Žáci samostatně pracují s šesti mapami klíčových kompetencí, které se překrývají s RVP. Při sebepoznání prochází orientační mezníky, plánují svůj rozvoj a konkrétní aktivity jen s nezbytně nutnou podporou učitele. Mapy v žácích vzbuzují zvídavost i odpovědnost za vlastní učení a společně můžete sledovat, jak v jednotlivých oblastech rostou.

Díky Mapám učebního pokroku získáte

✓ skvělý přehled o silných a slabých stránkách žáků
✓ praktickou inspiraci pro další rozvoj žáků

✓ přehledný ukazatel pokroku žáků pro rodiče
✓ komplexní popis obsahu každé kompetence

👍 Mapy učebního pokroku zohledňují psychický vývoj osobnosti žáků.
Při jejich tvorbě jsme čerpali z řady zdrojů a kompetenčních modelů v různých zemích.

Jak na to?

Využijte jeden ze šesti balíčků pro zavedení Map učebního pokroku do Vaší školy:

Zároveň je možné se kdykoli domluvit na individuálních podmínkách zavedení map připraveného přímo na míru pro Vaši školu.

Chceme zavést vybranou klíčovou kompetenci

MAPY

Chcete se nejprve zaměřit jen na některé klíčové kompetence? Vyberte si ty, které jsou pro Vaši školu nejdůležitější, a začněte se systematickým rozvojem právě u nich. Základní balíček.

• Roční licence pro práci s mapami vybraných klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku — účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (4 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (2 h), mentoring přímé práce jednoho pedagoga s mapami (2 h)

MAPY+

Balíček pro vybranou klíčovou kompetenci, se kterým získáte delší školení, supervizní setkání a více hodin mentoringu.

 

• Roční licence pro práci s mapami vybraných klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku — účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (6 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (2 h), mentoring přímé práce až tří pedagogů s mapami (4 h)

MAPY KOMPLET

Balíček pro vybranou kompetenci s největší podporou pro zavádění. Supervizní setkání a 6 hodin mentoringu až pro tři pedagogy pracující s mapami.

• Roční licence pro práci s mapami vybraných klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku – účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (8 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (2 h), mentoring přímé práce až tří pedagogů s mapami (6 h)

Chceme zavést všechny klíčové kompetence

MAPY

Chtěli byste ve škole pracovat na rozvoji všech klíčových kompetencí najednou? Využijte balíček pro zaškolení v práci s mapami všech klíčových kompetencí a následně je s naší podporou zaveďte do výuky. Základní balíček.

• Roční licence licence pro práci s mapami všech 6 klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku — účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (8 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (2 h), mentoring přímé práce jednoho pedagoga s mapami (4 h)

MAPY+

Balíček všech šesti kompetencí se silnější podporou. Supervizní setkání a 6 hodin mentoringu až pro tři pedagogy.

 

• Roční licence licence pro práci s mapami všech 6 klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku — účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (8 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (2 h), mentoring přímé práce až tří pedagogů s mapami (6 h)

MAPY KOMPLET

Nejrozsáhlejší podpora pro zavedení všech klíčových kompetencí do školy. Po zaškolení získáte delší supervizní setkání a až 12 hodin mentoringu pro až tři pedagogy pracující s mapami ve výuce.

• Roční licence licence pro práci s mapami všech 6 klíčových kompetencí

• Workshop: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku — účast jednoho pedagoga na workshopu v Praze či Sokolově (8 h)

• Naše návštěva ve vaší škole: supervizní setkání (4 h), mentoring přímé práce až tří pedagogů s mapami (12 h)

Budete chtít ještě více podpory?

Využívejte naše nástroje pro práci s Mapami učebního pokroku ještě intenzivněji.

Pokud budete potřebovat pro úspěšné zavedení map ještě více podpory, můžete si nad rámec základních balíčků
domluvit i širší využití všech našich nástrojů pro práci s mapami.

Workshopy: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku

V praktickém workshopu Vás naučíme, jak pracovat s Mapami učebního pokroku. Pořádáme pravidelné workshopy v Praze nebo nejbližším velkém městě ve Vašem regionu. Váš pedagog se může zúčastnit částí o kompetencích, které jste si zvolili nebo celého programu o práci se všemi kompetencemi. Workshop můžeme uspořádat i přímo ve Vaší škole.

Získáte

✓ podrobný přehled o klíčových kompetencích u všech pedagogů, kteří budou s Mapami pracovat
✓ konkrétní návody, jak dostat klíčové kompetence do výuky
✓ měsíční přímou podporu pedagogů pracujících s Mapami zakončenou společným setkáním

Podpora práce s Mapami učebního pokroku – mentoring, supervize

Po dobu jednoho měsíce po zaškolení se na nás můžete kdykoliv obrátit – vzdálená podpora se hodí třeba ve chvíli, kdy se při zavádění Map dostanete do slepé uličky. Po měsíci po zaškolení přijedeme přímo k Vám do školy, kde budeme sledovat přímou práci Vašeho pedagoga s mapami ve výuce. Poté ji společně zhodnotíme a budeme reagovat na všechny případné nejasnosti.

Plakát Mapy učebního pokroku

Pro lepší a přehlednější práci s mapami se do každé třídy hodí velkoformátový plakát (A2) ke kompetencím, se kterými budete pracovat. Pedagogové tak mohou dětem snadno vizualizovat, kde se v Mapě nachází.

Tištěná Mapa učebního pokroku pro každého žáka

Aby žáci mohli mít Mapy při výuce vždy po ruce a mohli v nich přehledně sledovat části, se kterými právě pracují. Mapy Vám dodáme zalaminované tak, aby žákům vydrželi co nejdéle.

Umím se učit!

Vyzkoušejte náš tematický den o kompetenci k učení!

Pomozte žákům zefektivnit jejich učení! Díky celodennímu programu zjistí, jaký typ paměti mají, jak jejich učení ovlivňuje okolní prostředí či jaký je jejich učební styl. Program rozvíjí klíčovou kompetencí k učení, díky které žáci v učení uvidí smysl a navíc je bude bavit. Pedagogům prakticky ukážeme, jak systematicky pracovat s klíčovými kompetencemi v jedné či více třídách. Učení dostává nový rozměr!

„Našim deváťákům Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí pomáhají při plánování dalších činností — třeba v části výuky nazvané Můj den, kdy se věnují osobnímu rozvoji. Při práci s mapami byli mnozí překvapení, jak široké mohou jednotlivé oblasti kompetencí být a jak jsou propojené. Do té doby je vnímali mnohem povrchněji. Mně mapy pomáhají při tvorbě měsíčních plánů a hodnocení. Nacházím v nich vhodné formulace a umožňují mi udržet směr.“

/Eliška Masák Bínová, zástupkyně ředitele na Škole Mánesova v Sokolově/