Škola Mánesova zakončí rok oslav zahradní slavností a promítáním filmu o škole

Letošní školní rok doprovázený celoročními oslavami dvacetiletého výročí od založení školy vyvrcholí ve čtvrtek 27. června v areálu letního kina na koupališti Michal. Škola Mánesova zde uspořádá pro žáky, rodiče i učitele zahradní slavnost. Slavnostní premiéru na ní bude mít i dokumentární film o škole, který natáčeli sami žáci.

„Letošní rok oslav jsme chtěli využít i k tomu, aby se o naší škole dozvědělo co nejvíce obyvatel Sokolova. Chtěli jsme nechat natočit krátká propagační videa o naší škole, která by ji představovala. Nakonec jsme si ale řekli: Proč by taková videa nemohli točit naši žáci? Odpovídalo by to nejlépe tomu, o co se ve škole dlouhodobě snažíme, dávat jim zodpovědnost a rozvíjet je v oblastech, které je zajímají,“ popisuje majitelka školy Dana Stariatová, jak došlo k tomu, že místo série videí vznikl celý dokumentární film.

Žáci z různých ročníků jej natáčeli v průběhu celého školního roku pod vedením odborníků z občanského sdružení Kvas. Nejprve se seznámili s filmovou technikou a potřebnými postupy pro její ovládání a samotné natáčení. Pak společně s filmaři i učiteli mluvili o tom, jaká podle nich jejich škola je a jak by ji představili veřejnosti. S výsledkem se celá škola i rodiče seznámí už tento čtvrtek krátce po setmění, kdy tento film zakončí slavnost pořádanou u příležitosti společného loučení se s letošním školním rokem. Součástí programu bude i interaktivní bubenická show Drum Circle a vystoupení kapely Bez ladu. Touto slavností vyvrcholí celoroční oslavy výročí dvaceti let od založení školy. Ty začaly loni v červnu cirkusem Happy Kids a pokračovaly v září divadelním představením pro školu i veřejnost a únorovým výročním plesem.

Škola zároveň v těchto dnech procházela podrobným auditem kvality, který ve škole prováděli autoři vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, s nímž škola dlouhodobě pracuje. Do hodnocení se zapojili žáci, učitelé i rodiče.

Škola v auditu obstála velmi dobře a díky tomu získala oprávnění uvádět, že je certifikovanou školou konceptu Škola Můj Projekt a že s tímto konceptem a jeho nástroji pracuje na opravdu kvalitní úrovni.

„Hodnotili jsme školu celkem ve třinácti kategoriích. Ve dvanácti z nich se za poslední tři roky posunula k lepšímu. Nejlépe jsme hodnotili vztahy mezi učiteli a žáky, klima ve škole a spolupráci mezi žáky. Ocenili jsme i velký posun v práci s koncepcí Škola Můj Projekt,“ hodnotí výsledky auditu autorka konceptu Škola Můj Projekt Andrea Vedralová. „Škole jsme dali také několik doporučení pro další zlepšení. Byly mezi nimi například návrhy na ještě větší otevřenost školy směrem k veřejnosti, přípravu většího množství projektů a částí výuky, které se budou orientovat mimo prostředí samotné školy. Pedagogům i celé školy nabízíme různé druhy podpory, v čemž budeme nadále pokračovat, svůj díl na tomto úspěchu školy však mají všichni – pedagogové, vedení školy, žáci i jejich rodiče,“ dodává Vedralová. 

Více informací:

Dana Stariatová, zřizovatelka Školy Mánesova Sokolov
tel.: 602 664 665
mail: dana.stariatova@skolamanesova.cz