Při letošním zápisu můžete opět využít nástroj, který Vám umožní lépe poznat rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do Vaší školy, a jejich očekávání. Získáte tak inspirativní podklad pro společný rozhovor s nimi.

Jako doplnění běžného zápisu využijte tuto unikátní analýzu, která vám podrobněji rozkryje potřeby a očekávání rodičů od Vaší školy i to, nakolik jste v nich vzájemně v souladu.

Rodičovská analýza online je praktickým a snadno využitelným prostředníkem mezi rodiči a školou a může být i dobrým východiskem pro Vaši společnou debatu.

Co je Rodičovská analýza online?

Analýzu tvoří série výroků. Rodiče i zástupci školy u každého výroku určí, nakolik je pro ně dané téma důležité. Na základě odpovědí školy vznikne profil školy, který poté můžete porovnávat s odpověďmi rodičů. Zjistíte tak, jaké oblasti vidíte podobně a v čem se rozcházíte. Výstupy z analýzy nemají být použity jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do školy, mají sloužit pouze jako podklad zjišťování vzájemných očekávání.

Výsledkem analýzy je:

 1. Zpráva pro rodiče – přijde jim ve formátu PDF do emailu a dozví se z ní, z kolika procent odpovídají každému ze čtyř rodičovských typů, které jsme sestavili na základě veřejného výzkumu, i souhrn oblastí, které jsou pro rodiče při volbě školy důležité. Ke každé oblasti nabídne zpráva soubor doporučení a otázek, které mohou rodiče využít při zjišťování informací o škole i v pohovoru se zástupci školy,
 2. Odpovědi rodičů přístupné pro zástupce školy,
 3. Přehledy a statistická data o všech odpovědích v dotazníku,
 4. Možnost srovnávat odpovědi jednotlivých rodičů s profilem školy.

Co od nás můžete získat:

 • až roční přístup do online prostředí, v něm můžete spravovat dotazník pro rodiče (k pevně zadaným otázkám analýzy můžete přidat i vlastní otázky důležité pro Vaši školu)
 • zaškolení zástupců Vaší školy v práci s online prostředím – v 60 minutách Vás online seznámíme s celým prostředím i jeho ovládáním, pomůžeme Vám vytvořit si zde profil školy a představíme Vám, jak můžete vyhodnotit výsledky analýzy a jak s nimi pracovat při setkání s rodiči

Cena analýzy:

Rodičovskou analýzu online můžete vzhledem k mimořádné situaci využít za 9 750 korun (v ceně je zahrnuté zaškolení zástupců školy i přístup k dotazníkům pro libovolný počet rodičů).

Původní cena školení a analýzy je 20 tisíc korun, aby tuto analýzu mohlo v současné situaci využít co nejvíce škol, nabízíme ji s výraznou slevou.

____________________

Pokud máte zájem analýzu ve škole využít, vyplňte tento objednávkový formulář (na základě zadaných informací Vám vystavíme fakturu pro školu a budeme Vás obratem kontaktovat, abychom se domluvili na termínech zaškolení a dalších podrobnostech pro zpřístupnění online aplikace pro Vaši školu). 

____________________


Analýza sleduje tyto oblasti:

 • Zapojení rodičů do fungování školy – Jak důležitá je pro Vás možnost zapojovat se do fungování školy?
 • Obsah vzdělávání a metody výuky – Jak by měla podle Vás vypadat výuka ve škole?
 • Klima školy, role učitele a vztahy mezi dětmi – Jak důležité jsou pro Vás dobré vztahy mezi dětmi a jaká by měla být role učitele
 • Hodnoty školy a rodiny – Jak důležitý je pro Vás soulad hodnot rodiny a školy?
 • Životospráva – Jak je pro Vás důležité stravování a zdravý životní styl?
 • Hodnocení žáků a domácí příprava – Jak je pro Vás důležité hodnocení výsledků vzdělávání a domácí příprava?
 • Finance a doprava – Jak je pro Vás důležitá finanční nákladnost školy? Jak je pro Vás důležitá vzdálenost školy od místa bydliště dítěte?

Všechny informace, které do dotazníku vyplní, jsou přístupné pouze pro rodiče a zástupce školy. Při zpracování výsledků naše společnost i Vaše škola dodrží pravidla GDPR a informace z analýzy se nemohou dostat k žádné další straně.

Čtyři typy rodičů v Rodičovské typologii

Tyto typy jsou podrobně popsány na webové stránce Rodicovskatypologie.cz, kde je k dispozici i bezplatná kratší verze dotazníku otevřená pro veřejnost.