Portfolio Category: Blog

M. Adamcová: Žáci dnes mají větší odpovědnost za své vzdělávání

Markéta Adamcová Žáci dnes mají větší odpovědnost za své vzdělávání Se zástupkyní ředitele na Gymnáziu, základní a mateřské škole Mánesova v Sokolově Markétou Adamcovou  o osobnostním rozvoji žáků při výuce na dálku i o tom, co škole ze současné výuky přenese do té po znovuotevření škol. Jak v tuto chvíli probíhá výuka ve vaší škole? [...]

Učitelé se hodnotovému vzdělávání nebrání, jen neví, jak na něj

Andrea Vedralová Učitelé se hodnotovému vzdělávání nebrání, jen neví, jak na něj Proč se české školy primárně soustředí na znalostní výstupy a hodnotové vzdělávání je jen okrajovým tématem? Rozhovor s Andreou Vedralovou, autorkou inovativní vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt.. Věnujete se hodnotám ve vzdělávání. Hodnoty jsou ovšem poměrně abstraktní pojem, dokázala byste ho přiblížit? Ve [...]

Mentoring učitele aktivizuje

Tereza Krčmářová Mentoring učitele aktivizuje S mentorkou vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt Terezou Krčmářovou o tom, jak probíhá mentoring učitelů, co jim může přinášet a proč je důležité, aby i oni mohli zažívat pocit, že tu je někdo pro ně. Jak bys stručně představila službu mentoringu, kterou v rámci podpory mohou využívat školy, které pracují [...]

Jana Straková: Učitelé užitečnosti klíčových kompetencí mnohdy nerozumějí

Jana Straková Učitelé užitečnosti klíčových kompetencí mnohdy nerozumějí O takzvaných klíčových kompetencích, které do českého vzdělávání přinesla školská reforma  z roku 2004, se od té doby vedou vzrušené debaty na mnoha frontách. Kde se tento termín ve vzdělávání vlastně vzal, proč může být pro učitele těžko uchopitelný a jak je možné hodnotit pokrok žáků v jejich naplňování? [...]

Každý sen je uskutečnitelný

Dana Stariatová Každý sen je uskutečnitelný Se zakladatelkou a jednatelkou Školy Mánesova v Sokolově Danou Stariatovou o tom, co jí před dvaceti lety vedlo k založení školy, na které postupně vznikal koncept Škola Můj Projekt. S jakou motivací školu zakládala? jak vypadá škola dnes? Kdo stál u zrodu školy? Co bylo motivem k otevření soukromé [...]