Rodičovská analýza online –  pomocník pro zápisy (i pro ty vedené distanční formou)

Využijte nástroj, který Vám pomůže přehledně zjistit, co při zápisu očekávají rodiče od Vaší školy. Získejte inspirativní podklad pro společný rozhovor s nimi.

Stále probíhající celostátní karanténa se významně dotkla i letošních zápisů. Na mnoha místech bude zápis do prvních tříd probíhat jen formou videohovoru s rodiči a dětmi nebo telefonického rozhovoru, někde i bez osobního setkání.

Chcete přesto i v současné situaci získat podrobnější přehled o tom, co od Vaší školy očekávají rodiče, kteří se rozhodli přihlásit své dítě do první třídy?

Chcete získat pro Vás i pro rodiče inspirativní a praktický podklad, který může být dobrým vodítkem pro Váš případný společný rozhovor?

Vyzkoušejte do zápisů zapojit Rodičovskou analýzu online.

Analýzu tvoří série výroků. U každého výroku určí rodiče i zástupci školy, nakolik je pro ně dané téma důležité. Výsledkem analýzy je detailní zpráva, která:

  • zobrazí, z kolika procent rodiče odpovídají každému ze čtyř rodičovských typů, které jsme na základě veřejného výzkumu sestavili (tyto typy jsou podrobně popsány na webové stránce Rodicovskatypologie.cz, kde je k dispozici i bezplatná kratší verze dotazníku otevřená pro veřejnost)
  • zobrazí souhrn oblastí, které jsou pro rodiče při volbě školy důležité, seřadí je podle jejich odpovědí dle důležitosti a k jednotlivým oblastem nabídne soubor doporučení a otázek, které mohou rodiče využít při zjišťování informací o škole i v pohovoru se zástupci školy

Tuto zprávu obdrží rodič i zástupci školy. Zástupci školy navíc získají přehledný formulář, díky kterému je možné odpovědi jednotlivých rodičů a školy vzájemně porovnávat a zjistit, jaké oblasti vidíte ve škole se kterými rodiči podobně a v čem se rozcházíte.

Oblasti, které on-line analýza sleduje:

1.) Zapojení rodičů do fungování školy – Jak důležitá je pro Vás možnost zapojovat se do fungování školy?

2.) Obsah vzdělávání a metody výuky – Jak by měla podle Vás vypadat výuka ve škole?

3.) Klima školy, role učitele a vztahy mezi dětmi – Jak důležité jsou pro Vás dobré vztahy mezi dětmi a jaká by měla být role učitele?

4.) Hodnoty školy a rodiny – Jak důležitý je pro Vás soulad hodnot rodiny a školy?

5.) Životospráva – Jak je pro Vás důležité stravování a zdravý životní styl?

6.) Hodnocení žáků a domácí příprava – Jak je pro Vás důležité hodnocení výsledků vzdělávání a domácí příprava?

7.) Finance a doprava – Jak je pro Vás důležitá finanční nákladnost školy? Jak je pro Vás důležitá vzdálenost školy od místa bydliště dítěte?

Co od nás můžete získat:

  • roční přístup do online prostředí, ve kterém můžete spravovat dotazník pro rodiče Vaší školy (k pevně zadaným otázkám analýzy jsou přidány i doplňující specifické otázky důležité pro Vaši školu)
  • zaškolení zástupců Vaší školy v práci s online prostředím, ve vyhodnocení výsledků analýzy a tom, jak s nimi pracovat při komunikaci s rodiči (on-line webinář se základními informacemi o analýze /60 min/ a individuální konzultace prostřednictvím videokonference k nastavení analýzy přímo podle potřeb Vaší školy /60 min/)

K vyplnění dotazníku se rodiče registrují pomocí emailové adresy, na kterou následně obdrží výslednou zprávu. Všechny informace, které do dotazníku vyplní, jsou přístupné pouze pro rodiče a zástupce školy. Při zpracování výsledků naše společnost i Vaše škola dodrží pravidla GDPR a informace z analýzy se nemohou dostat k žádné další straně.

Výstupy z analýzy nemají být použity jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do školy, mají sloužit pouze jako podklad zjišťování vzájemných očekávání.

Cena analýzy:

Tuto Rodičovskou analýzu můžete ve Vaší škole mimořádně využít za celkovou cenu 9 750 korun (v ceně je zahrnuté zaškolení zástupců školy i přístup k dotazníkům pro libovolný počet rodičů).

Původní cena školení a analýzy je 20 tisíc korun, aby tuto analýzu mohlo v současné situaci využít co nejvíce škol, nabízíme ji s výraznou slevou.

____________________

Pokud máte zájem analýzu ve škole využít, vyplňte tento objednávkový formulář (na základě zadaných informací Vám vystavíme fakturu pro školu a budeme Vás obratem kontaktovat, abychom se domluvili na termínech zaškolení a dalších podrobnostech pro zpřístupnění online aplikace pro Vaši školu). 

____________________

Pokud máte k Rodičovské analýze jakékoli další dotazy, můžete nás kontaktovat na emailové adrese skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz nebo na telefonním čísle 730 541 306.