PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

Mentorka a metodička

Vystudovala PedF UK v Praze, od roku 2009 zde působí na Katedře primární pedagogiky jako odborná asistentka, od roku 2013 vyučuje externě pedagogiku také na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. Odborně se zabývá především osobnostním, sociálním a profesním rozvojem učitelů, obecnou didaktikou v pojetí na dítě orientované pedagogiky a problematikou mimořádně nadaných dětí. Naplňuje ji propojování teorii s praxí, proto své další pedagogické, psychologické a psychoterapeutické vzdělávání využívá také v praxi lektorky, mentorky, supervizorky nebo koučky v oblasti vzdělávání a školství při prosazování inovativních trendů ve vzdělávání podporou profesního růstu učitelů (spolupráce např. s organizacemi IPPP, NÚOV, Scio, Centrum nadání, Člověk v tísni, PAU, Aisis a řadou státních i nestátních škol).