Mgr. Marek Zelenka

Metodik

Vystudoval jsem pedagogickou a školní psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2006). Během studia jsem pracoval jako lektor obecné a obchodní angličtiny ve firmách. S dospělými studenty dobře fungoval prověřený třífázový model lekce – prezentace (seznámení s problémem, jevem), procvičení (s pomocí učebnice, někdy i dril) a tzv. produkce (převedení poznatků do praxe, již bez opory učebnice, někdy třeba i v irské hospůdce s rodilými mluvčími). Kromě výuky angličtiny a opakovaných pobytů v anglickém Oxfordu mne během vysokoškolského studia ovlivnilo i dobrovolnictví na dětské onkologii FN Motol v Praze. Málokterá činnost mi přinesla tolik vnitřního obohacení a tiché radosti jako „výtvarka“ s dětskými pacienty. Od roku 2007 jsem pracoval ve společnosti Scio na projektu Nautilus – nauč se učit se. Od roku 2017 jsme začal spolupracovat na vývoji Map učebního pokroku klíčových kompetencí vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, kde nyní působím i jako metodik a mentor. Mám rád přírodu, espresso a čtení knih.