Dana Stariatová

Každý sen je uskutečnitelný

Se zakladatelkou a jednatelkou Školy Mánesova v Sokolově Danou Stariatovou o tom, co jí před dvaceti lety vedlo k založení školy, na které postupně vznikal koncept Škola Můj Projekt. S jakou motivací školu zakládala? jak vypadá škola dnes?

Kdo stál u zrodu školy? Co bylo motivem k otevření soukromé školy v Sokolově?

Bydleli jsme tehdy na Bublavě, pracovali v Dasnicích a naše děti jsme vozili do soukromé školy v Ostrově. Znamenalo to tři až čtyři hodiny cestování denně. Vydrželi jsme to takto dva roky. Chtěla jsem, aby synové chodili do školy, kde děti netráví většinu času v lavicích, kde učitelé nejsou kazateli pravd, ale spíše průvodci, kteří vedou děti k celoživotnímu vzdělávání. Dnes jsou podobný přístup a podobné metody mnohem častěji součástí i některých běžných škol. Před dvaceti lety ale podobná škola v únosné vzdálenosti nebyla. Nezbylo mi tedy nic jiného, než abych školu svých představ založila sama. V Sokolově byla v té době k dispozici vhodná budova, takže proto škola vznikla právě zde.

Kolik je dnes ve škole tříd a žáků? Kolik má učitelů?

Dnes je součástí Školy Mánesova kromě základní školy i mateřská škola a gymnázium. Navštěvuje ji kolem 130 dětí, které na cestě za vzděláváním doprovází 16 učitelů a další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

_______________________________

Chtěla jsem, aby synové chodili do školy, kde děti netráví většinu času v lavicích, kde učitelé nejsou kazateli pravd, ale spíše průvodci, kteří vedou děti k celoživotnímu vzdělávání.

_________________________________

V čem tkví moderní a netradiční způsob vaší výuky?

Nechtěla bych těm přístupům říkat moderní a netradiční. Zvolila bych spíše označení inovativní přístupy. Pracujeme se vzdělávacím konceptem Škola Můj Projekt, který právě na naší škole z velké části vznikal. Jeho hlavním mottem je pracovat s jedinečností každého dítěte, respektovat ji a vytvářet pro děti bezpečný prostor, ve kterém budou moci objevovat sami sebe i svět kolem nich. Už dvě desítky let se snažíme o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí — brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme dětem hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k aktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe a aktivně se ozývaly ve chvílích, kdy se jim něco nelíbí.

Ve škole uplatňujeme tři stěžejní inovativní způsoby výuky. Takzvanou integrovaně tematickou výuku — při ní propojujeme některé předměty do promyšlených tematických celků. Tento přístup umožňuje dětem ponořit se mnohem více do daného tématu, chápat ho mnohem hlouběji a vnímat věci v souvislostech. Pracujeme dále i s výukou v projektech — od první třídy si děti plánují a připravují vlastní projekty, které vychází z toho, co by chtěli ve svém okolí změnit, nebo čím by mohly být někomu prospěšné. Používají přitom základy projektového řízení, spolupracují v kolektivu, učí se přitom od ostatních. O projektech někdy trochu nadneseně říkáme, že díky nim děti mohou měnit svět. V části výuky nazvané Můj den si zase děti plánují a řídí výuku samy s ohledem na rozvoj takzvaných klíčových kompetencí — namísto světa a okolí tak mohou zlepšovat samy sebe. Učitel je přitom vede k tomu, aby si dokázaly samy pojmenovat to, jak na tom v jaké oblasti jsou, v čem se budou chtít dále posouvat, a nabízí jim k tomu vhodné programy a formy práce nebo samostudia.

_________________________________

Už dvě desítky let se snažíme o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí – brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení.

_________________________________

Velkou pozornost věnujeme i výuce cizích jazyků. Na škole máme rodilé mluvčí, děti pravidelně od třetí třídy absolvují mezinárodní zkoušky z angličtiny. Některé z nich mají zkoušku FCA už na základní škole a v druhém ročníku gymnázia zkoušku CAE i nejvyšší zkoušku CPE. Několikrát ročně pořádáme akci s názvem Discovering activities, která je určená i pro veřejnost. Rodilí mluvčí vedou různá stanoviště s přírodovědně založenými badatelskými činnostmi. V neposlední řadě uplatňujeme vrstevnické učení, při kterém se vzájemně učí děti napříč od předškolních, až po gymnazisty. Rodiče jsou v naší škole skutečně vítáni. Otevřeně s nimi sdílíme dění ve škole, mohou se zúčastnit nejen bohaté nabídky mimoškolních akcí, ale též samotné výuky.

Kdy a proč by lidé měli volit soukromé školy?

Myslím, že proto není univerzální pravidlo ani recept. Nejde ani primárně o to, zda jde o školu soukromou. Důležité je, co školy nabízí. Rodiče by se měli společně s dětmi rozhlédnout po nejbližším okolí, zjistit si o místních školách co nejvíce informací a svobodně si zvolit tu, která co nejvíce odpovídá jejich představám i potřebám jejich dítěte. My se snažíme být transparentní v tom, že otevřeně ukazujeme, jak škola funguje, jak přistupujeme k dětem, co si od nás odnesou. Každý rok pořádáme pro rodiče předškoláků program s názvem „Jak vybrat školu pro své dítě“ zaměřený na rozpoznání kvality školy. Jeho součástí je i práce s nástrojem, který se jmenuje Q – SORT pro rodiče. Pomáhá jim ujasnit si, jakou školu vlastně oni sami chtějí.

Máte v úmyslu rozšiřovat stupně vzdělání? Případně jiné plány, rozvoj?

Máme předškolní, základní i gymnaziální vzdělávání, další rozšiřování už tedy moc nezvažujeme (pokud pominu svá tajná přání). V tuto chvíli se zaměřujeme spíše na zvyšování kvality výuky a fungování samotné školy a zvyšování přínosu vzdělávání na naší škole pro život našich dětí. Hledáme jak ještě více přenést odpovědnost za učení na samotné děti a v souvislosti s tím jim dát větší pravomoc rozhodnout o tom, co a jak se chtějí učit. Chtěli bychom maximálně využívat to, aby se děti učily samy od sebe navzájem a propojovat vzdělávání ve škole i s odborníky různých profesí, kteří působí i mimo školní budovu. Byli bychom rádi, kdyby projekty, kterým se ve škole věnujeme, mohly být ještě více přínosné pro náš region. Chceme také rozšířit propojení anglického jazyka do dalších předmětů. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání a osobnostnímu růstu našich učitelů.

Jak budou probíhat oslavy?

Oslavy dvacetiletého výročí budou probíhat po celý školní rok. Zahájili jsme je společným projektem s cirkusem Happy kids, pokračovali jsme prvním školním dnem, při kterém školu navštívili herci Divadla Studna, kteří zahráli pro nás i pro veřejnost a provedli nás řadou dalších aktivit a her. Také během září školu na několik dní navštívili zahraniční studenti v rámci projektu s názvem Edison. Vzájemně jsme se seznámili se zvyky, kulturou a obyčeji svých zemí, zdokonalili se v angličtině a navázali přátelské vztahy. Během roku nás čeká ještě mnoho zajímavých akcí, chystáme výstavu a vernisáž výtvarných prací našich dětí a 2. února 2019 velký slavností ples školy. Školní rok i celé oslavy zakončíme v červnu tradiční zahradní slavností. Během roku budou žáci pod vedením profesionálů také natáčet několik videí o naší škole. Na ta jsem moc zvědavá.

Dana Stariatová – je zřizovatelkou a jednatelkou Gymnázia, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově (1998), zřizovatelkou Školy Můj Projekt – základní školy Praha na Jižním městě (2014) a předsedkyní správní rady Nadačního fondu FIDES (1999). V roce 2014 založila společnost School My Project, která vytvořila vzdělávací koncepci Škola Můj Projekt. Do České republiky přivedla systematické vzdělávání v intuitivní pedagogice, která vznikla ve Švédsku z iniciativy Pära Ahlboma. Tvrdí, že: „Každý sen je uskutečnitelný a nikdy není pozdě začít nebo začít jinak.“

Všechny informace o Škole Mánesova najdete na webové stránce školy www.skolamanesova.cz.