PhDr. Jitka Fořtíková PhD.

Mentorka a metodička

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglický jazyk a občanská výchova. Na doktorském studiu se věnovala problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Na toto téma napsala několik monografií u naladatelství Portál, NIDM MŠMT, Triton. Je celostání koordinátorkou péče o nadané žáky za region hl. m. Praha při NÚV. Nyní pracuje v mezinárodní společnosti Lipa Learning jako education specialist pro kurikulum a metodička výuky anglického jazyka na ZŠ ŠMP Praha a MŠ, ZŠ Gymnázia Mánesova Sokolov, mentorka, koordinátorka předškolních aktivit Škol Můj Projekt (Sokolov, Karlovy Vary, Praha). Ředitelka Centra nadání, o.p.s.