Rozvíjejte ve škole dovednosti pro život
s příručkou i mapami Školy Můj Projekt!

Získejte pro usnadnění a zefektivnění Vaší práce ve škole jedinečné nástroje pro rozvoj všech klíčových kompetencí. Vyzkoušejte si je na té základní — kompetencí k učení.

Umět se učit je dovednost, která je pro úspěšné vzdělávání zcela zásadní. Pohříchu se jí však v současném školství nevěnuje dostatek samostatného prostoru. Přitom když se žákům učení opakovaně nedaří, ztrácí velmi rychle motivaci. To zase ztěžuje práci pedagogům. Sami to z mnoha příkladů jistě dobře znáte. V zájmu všech tedy je, abyste žáky dokázali vést k tomu, aby se v tomto ohledu znali co možná nejlépe a věděli, co jim při učení funguje a co ne.

Pokud se ve škole někdy trápíte s tím, že žáci neznají dost způsobů a tipů pro to, jak se co nejlépe a nejefektivněji učit, nabízíme Vám následující pomoc.

Připravili jsme první ebook vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, který představuje část klíčové kompetence k učení i to, jak ji můžete rozvíjet u žáků Vaší školy.

Ebook představuje rozsáhlejší nástroj konceptu Škola Můj Projekt pro práci s klíčovými kompetencemi, který se nazývá Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí.

3 důvody, proč si přečíst e-book

• získáte inspiraci a tři konkrétní aktivity, které můžete rovnou zařadit do výuky
• podrobné představení tématu, která prozatím nebylo ve vzdělávacích materiálech moc rozpracováno
• praktický nástroj pro sledování toho, jak se žáci v daných kompetencích postupně rozvíjejí

Co jsou Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí?

Každá ze šesti kompetencí RVP má svou vlastní mapu s orientačními mezníky pro jednotlivá období. Společně s žáky v nich můžete sledovat, jak v každé z oblastí rostou. Žáci s mapami pracují samostatně, vy je jen doprovázíte na cestě k sebepoznání a dáváte jim nezbytně nutnou podporu při plánování i aktivitách, které si vytyčili.

Tento ebook i Mapy učebního pokroku Vám pomůžou zajímavými formami dostat do výuky témata a dovednosti, které žáci Vašich škol užijí po celý zbytek života.

Aby jejich i Vaše učení bylo o dost lepší a účinnější!