Barbora Rajchlová

Sním o škole plné spokojených dětí, učitelů i rodičů

S ředitelkou a zakladatelkou Školy Osmička v Roudnici nad Labem Barborou Rajchlovou o očekáváních i cílech nově otevřené školy i o spolupráci s autory vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt.

Za pár týdnů otevřete v Roudnici nad Labem vlastní komunitní školu. Vzpomenete si na chvíli, kdy Vás poprvé napadlo, že byste něco podobného mohla udělat?

Myšlenka na otevření vlastní školy ve mně dřímala již dlouho. Vlastně už od chvíle, kdy můj dnes již dvanáctiletý syn nastoupil do první třídy. Konkrétní kroky k otevření školy jsme začali dělat před třemi lety.

Jaká bude Škola Osmička? Jak byste ji popsala ve třech slovech?

Spokojení, vzdělaní žáci

________________________

Škola Osmička je vhodná pro rodiče, kteří chtějí být partnery školy,
jsou s dětmi a učiteli na jedné lodi a neočekávají od školy
jen seznam informací, znalostí, ale berou vzdělávání jako přirozený proces,
kde se také rozvíjejí dovednosti a schopnosti a silné stránky dětí.
________________________

Na jaké děti a jaké rodiče se Škola Osmička bude zaměřovat? Komu by měla nejvíce vyhovovat?

Škola bude vyhovovat žákům, kteří mají schopnost samostatného uvažování, kreativního způsobu myšlení, a kteří chtějí dále rozvíjet své nadání, jsou zvídaví. Škola je vhodná pro rodiče, kteří chtějí být partnery školy, jsou s dětmi a učiteli na jedné lodi a neočekávají od školy jen seznam informací, znalostí, ale berou vzdělávání jako přirozený proces, kde se také rozvíjejí dovednosti a schopnosti a silné stránky dětí.

Čím byste chtěli rozšířit nabídku škol pro rodiče a děti v Roudnici nad Labem i jejím okolí? Proč jste se rozhodli pro to přijít s něčím novým?

Jako dlouholetá učitelka na běžné základní škole jsem cítila, že potřebuji něco změnit a být ve škole, která funguje trochu jinak. Nemyslím, že Škola Osmička přichází s něčím novým. Spíše se vrací ke kořenům pedagogiky. Naším cílem je rozvíjet vrozené schopnosti žáků, učit je odpovědnosti, samostatnosti a dávat jim praktické dovednosti potřebné v dnešním světě. Není nám také lhostejný svět, ve kterém žijeme, kde vyrůstají naše děti. Ve škole se také více zaměříme na ekologii a environmetální výchovu. Výuka bude částečně probíhat venku, v přírodě.

Kolik dětí do školy na začátku školního roku začne chodit? Máte ještě volná místa pro případné další zájemce?

Na tento školní rok máme nyní zapsáno 15 dětí a tento počet považuji za optimální.

Rozhodli jste se pro podporu školy oslovit pedagogické odborníky ze společnosti School My Project, pracující s konceptem Škola Můj Projekt. Jak spolupráce s nimi bude vypadat a co od ní očekáváte?

Koncept Škola Můj Projekt je podle mě nejlepší způsob vzdělávání u nás. Byl vytvořený odborným týmem, je komplexní a vysoce funkční. Věřím, že výuka podle tohoto konceptu bude děti bavit a budou zároveň dosahovat dobrých výsledků. Splňuje totiž požadavky moderní doby. Naším cílem je využít z tohoto konceptu co nejvíce prvků. V práci s nimi proto necháváme proškolit naše učitele. Dále počítáme ze strany firmy School My Project po celý rok s mentoringem, koučinkem a supervizí.

________________________

Součástí výuky bude i blok nazvaný Můj den.
V něm se žáci budou soustředit na svou osobnost, hodnotit sebe sama
a dávat si vlastní úkoly a cíle pro zlepšení v oblastech, které si sami zvolí.

________________________

Jaké prvky konceptu Škola Můj Projekt ve škole využijete a kolik prostoru jim budete ve výuce věnovat?

Žáci budou vyučování v integrovaně tematických blocích. To znamená, že výuku češtiny, matematiky a prvouky nebudeme učit odděleně v samostatných předmětech, ale zvolíme si různá témata, která mohou mít tyto předměty společné. Na nich se budeme v tematických blocích učit jednotlivé znalosti a dovednosti z těchto předmětů propojeně a ve vzájemných souvislostech. Věřím, že právě takové vzdělávání je pro dnešní moderní společnost a uplatnění v ní zásadní. Pravidelný prostor budeme věnovat takzvané výuce v projektech. Žáci se ve vlastních projektech budou věnovat tomu, co je zajímá a baví, budou se přitom učit a rozvíjet v řadě dalších dovedností. Součástí výuky bude i blok nazvaný Můj den. V něm se žáci budou soustředit na svou osobnost, hodnotit sebe sama a dávat si vlastní úkoly a cíle pro zlepšení v oblastech, které si sami zvolí.

Na závěr: Když se trochu zasníte – jak bude vypadat Škola Osmička třeba za pět let?

Škola plná spokojených dětí, učitelů a rodičů. Sním o škole, kde se děti učí přirozeně v přátelské atmosféře, kam chodí děti rády a kde jsou rodiče vítáni.

Václav Zeman, School My Project, s.r.o.

Škola Osmička

Podrobnější informace o škole si můžete přečíst na její webové stránce.

Zde se můžete seznámit s 8 důvody, které jsou pro zakladatele této školy důležité.