Barbora Rajchlová

Nejvíc nám chybí osobní setkávání

O tom, jak vypadá online výuka ve Škole Osmička v Roudnici nad Labem, a co žákům i učitelům současná situace přinesla, s její ředitelkou Barborou Rajchlovou.

Jak v tuto chvíli probíhá výuka ve vaší škole?

Učíme převážně online. Využíváme nástroje jako Google Učebna, Messenger a samozřejmě i email a telefon. Google Učebna se nám osvědčila zejména pro zasílání výukových podkladů a úkolů. Messenger pro videokonference, každá třída má svou skupinku, ve které komunikuje.

Co se Vám v současné situaci ve škole i při výuce nejvíce osvědčilo? O co byste se rádi podělili s ostatními učiteli či rodiči?

Jak jsem zmiňovala, pro zasílání materiálů a zadání žákům, se nám osvědčila Google učebna. Děkuji také sokolovské Škole Mánesova, že s námi sdílí některé jejich výukové materiály. Založili jsme si také učebny v programu umimeto.org. Mohu v nich sledovat cvičení, která mají děti splněná, zadávat domácí úlohy, vidíme i nejčastější chyby a další statistiky výkonů. Dále jsme začali využívat program Včelka, především tedy naši prvňáci. Pro procvičení matematiky na prvním stupni hrají některé děti hru Matemág. Výborná podpora je i ze strany našeho oblíbeného nakladatelství Naše škola, které nám poskytlo zdarma interaktivní učebnice. V aplikaci Messenger jsme každé třídě založili skupinku, kde komunikují děti, učitelé a rodiče.  Často se stává, že si děti volají mezi sebou jen tak, aby se viděly a mohly si popovídat. To nás moc těší.

____________________

Podařilo se nám, myslím, dost zefektivnit vzájemnou spolupráci.
Obdivuji zároveň rodiče a děti, že  novou situaci tak skvěle zvládají.

____________________

Co byste naopak nyní nejvíce potřebovali, co Vám schází?

Nejvíce nám schází osobní setkávání. Na přímou práci s dětmi se moc těšíme. Ve škole jsme se hodně učili venku. Mrzí mě, že přicházející krásné počasí nemůžeme využít pro výuku.

Dá se při výuce na dálku systematičtěji věnovat i osobnostnímu rozvoji žáků či rozvoji klíčových kompetencí – tak jak se těmto oblastem ve Vašich školách věnujete při běžné výuce? Jak s těmito oblastmi nyní pracujete?

Klíčové kompetence zařazujeme do týdenního plánu. Rozvíjet je na dálku je obtížné. Děti motivujeme, aby aktuální způsob výuky využily pro rozvoj vlastních zájmů. Nyní je větší prostor pro tvorbu vlastních projektů, referátů atd.

____________________

Nastavili jsme si díky současné situaci nové komunikační kanály
mezi školou, rodiči a dětmi, které budou fungovat i v budoucnu.
____________________

Můžete shrnout, co současná situace přinesla žákům za nové dovednosti či zkušenosti? Co přinesla Vám a Vašim učitelům? Co z nově získaných zkušeností budete chtít přenést i do běžné výuky po znovuotevření škol?

Určitě jsme se všichni, dospělí i děti, zdokonalili v používání různých online nástrojů a programů. Všichni vidíme, že kde je vůle, je i cesta, i když občas trnitá. Je také skvělé, jak si s kolegy dokážeme vzájemně pomáhat. Podařilo se nám, myslím, dost zefektivnit vzájemnou spolupráci. Obdivuji zároveň rodiče a děti, že  novou situaci tak skvěle zvládají.

Nové zkušenosti a poznatky z online výuky máme v plánu využívat například v případě nemoci dětí nebo u žáků s individuálním vzděláváním. Nastavili jsme si díky současné situaci nové komunikační kanály mezi školou, rodiči a dětmi, které budou fungovat i v budoucnu.

Jak se připravujete na blížící se zápisy do prvních tříd? Jak ve vaší škole budou probíhat?

Osobní kontakt s rodiči a dětmi nám bude určitě chybět. Plánovali jsme i den na zkoušku pro budoucí prvňáčky. Přes řadu komplikací se nám, doufám, podařilo najít koncepci zápisu na dálku, která bude fungovat. Rozeslali jsme informaci o změně organizace zápisu přihlášeným rodičům a jsme s nimi v kontaktu. Pomáhá nám i podpora od School My Project. Letos poprvé využijeme nástroj Rodičovská analýza. S žáky, kteří se hlásí do naší školy, a jejich rodiči povedeme osobní videorozhovor.

16. 4. 2020
Václav Zeman, School My Project