Mgr. Andrea Vedralová

Autorka vzdělávací koncepce, mentorka, koučka

Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a první ředitelka Školy Můj Projekt – Jižní Město. V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, supervizorka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako manažerka, koordinátorka a konzultantka vzdělávacích projektů (spol. SCIO, Úřad vlády ČR, MŠMT ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Probační a mediační služba ČR, Mensa gymnázium, Pedagogické centrum K. Vary, Centrum nadání, Schola Servis, Collegium Bohemicum). Je autorkou řady metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově nadané žáky, Nautilus – Ponořme se do učení aj.).