Výuka v projektech na dálku

On-line kurz zdarma pro učitele a rodiče

Dejte dětem prostor, aby mohly dělat, co je zajímá a baví, a naučily se přitom spoustu nového samy o sobě i pro život. Ve 4 webinářích Vám představíme, jak na to.

UPOZORNĚNÍ (26.3.2020): Kapacita kurzu již byla naplněna. Můžete se nadále přihlašovat jako náhradníci. Rádi bychom v nejbližší době vypsali ještě jeden termín kurzu. Budeme Vás pak o něm informovat přednostně.

Učíte děti v současné chvíli na dálku nebo jste s nimi jako rodiče doma? Ze zkušeností řady pedagogů i rodičů, které se k nám dostávají vidíme, že je to pro obě strany mnohdy dost náročný čas. Všechna aktivita přitom nemusí ležet jen na Vás, učitelích a rodičích. Máte totiž možnost dát dětem více podnětů k tomu, co mohou dělat samy bez toho, abyste jejich výuku museli neustále řídit.

Využijte naši ověřenou metodu “Výuka v projektech” a dejte díky ní dětem prostor a pravidla pro jejich samostatné projekty, které budou vycházet z toho, co je opravdu zajímá a obklopuje. Při přípravě i realizaci projektu je doprovázejte, poté jej společně zreflektujte.

Máte nyní možnost zapojit se do našeho on-line kurzu, během kterého se můžete s výukou v projektech podrobně seznámit a zařadit ji do domácí výuky nebo do výuky na dálku.

_________________________________________

Jak může vypadat projekt dítěte?

Žákyně první třídy si na podzim vymyslela projekt nazvaný Sirup z rýmovníku. Jeho cílovou skupinou byli členové její rodiny. Co se při něm Karolínka naučila?  Musela se “prokousat” čtením dvou receptů – sama si přitom lehce ověřila, zda to bylo čtení s porozuměním. Na základě vlastních kritérií se rozhodla, který z receptů si vybere. Byl to recept zastudena. Zapsala na připravený plánovací list jednoduchý pracovní postup (částečně využívala přepis tiskacího písma na psací) a co k projektu bude bude potřebovat. Při samotné přípravě trénovala odhad (Kolik listů a cukru se vejde do malé a velké sklenice?) a ověřování, počítání (listy v jednotlivých vrstvách i celkem ve sklenici), poměr (cukr ve velké a malé sklenici). Získala i základní informace o rostlině a jejích účincích, které zapsala na List herbáře. Naučila se i vyhodnotit projekt podle vlastních kritérií, monitorovat projekt v čase, popsat chyby i způsob řešení ve vlastní práci a připravit dokumentaci pro vlastní portfolio. Nakonec zažila i úspěch z výsledku. Bylo jím ocenění od členů rodiny, pro které sirup připravila.
_________________________________________


Kurz je určený
pro pedagogy 1. i 2. stupně základních škol i pro rodiče, kteří vzdělávají své děti doma. Vzhledem k současné situaci způsobené epidemií koronaviru je celý kurz zdarma.

Obsah kurzu:

 • 4 x 60 minutový webinář (30 minut výuka + 30 minut odpovědi na dotazy) v aplikaci Google Meet
 • prezentace z webinářů (PDF), pracovní listy k přípravě projektů (word)
 • konzultace k prvním realizovaným projektům žáků v průběhu i po skončení kurzu

Termíny:

 1. webinář: úterý 31.3., od 16 do 17 hodin
 2. webinář: čtvrtek 2. 4., od 16 do 17 hodin
 3. webinář: úterý 7.4., od 16 do 17 hodin
 4. webinář: čtvrtek 9.4., od 16 do 17 hodin

Lektoři:
Mgr. Andrea Vedralová, School My Project

_________________________________________

Přihlašovat se do kurzu můžete
prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře 
do 29.3. 2020.

_________________________________________

Program kurzu:

1.webinář: Jak s dětmi naplánovat výukový projekt?
(60 min, část prezentace + část společná diskuze a odpovědi na otázky)

 • Co je a co není výuka v projektech
 • Jak plánovat projekt na dálku (Projektový rámec: Zdroje, Čas, Indikátory, Harmonogram…)
 • Příklady projektů ze škol SMP

2.webinář: Jak řídit projekty žáků na dálku?
(60 min, část prezentace + část společná diskuze a odpovědi na otázky)

 • Jak může probíhat řízení projektu po jeho naplánování – jak často a jakým způsobem být s žáky v kontaktu, co zjišťovat, jak upravovat plán

3.webinář: Jak dokumentovat práci žáků v projektech a jak je vyhodnocovat?
(60 min, část prezentace + část společná diskuze a odpovědi na otázky)

 • Jak dokumentovat práci žáků v projektech (záznamové archy pro projekt, portfolia, fotografie či videa,…)
 • Jak vyhodnocovat projekt – jak vyhodnotit indikátory, zreflektovat, co se žák naučil, říci si, co příště udělat lépe, pojmenovat další možné kroky navazující na projekt.

4.webinář: Vaše projekty – rozbor, komentáře, zodpovídání dotazů (60 min)

 • Jak využívat osvědčené metody pro jednotlivé fáze projektu, jak pracovat s Mapou učebního pokroku kompetence řízení projektu

 

Přejeme Vám vše dobré a mnoho inspirativního a přínosného společného času s Vašimi žáky i dětmi i v těchto nelehkých časech. Těšíme se na případné setkání s Vámi na našem webináři!


Kontaktní osoba:

Václav Zeman, School My Project
tel.: 730 541 306
e-mail: vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz

Výuka v projektech je pro nás individuální práce žáků, při které se seznamují se základy projektového řízení tak, jak je využíváno ve firmách. Žáci si v projektech sami určují cíle, kterých chtějí dosáhnout, prostředky a čas, které budou potřebovat. Projekty vnímáme jako prostředkem pro změnu a zlepšování světa kolem sebe. Žáci v nich sledují své okolí a vybírají si konkrétní  situace a problémy, které by prostřednictvím projektu chtěli změnit.