Klíčové kompetence

Co to je a proč na ně klademe ve Škole Můj Projekt důraz?

Zaměstnavatelé i odborníci na vzdělávání v řadě zemí to říkají stále častěji: nestačí jen, aby žáci získávali faktické znalosti. Je třeba, aby s nimi uměli pracovat, dávat je do souvislostí a řadu dalších takzvaných měkkých dovedností (soft skills). Právě ty jsou dnes poptávány v moderní společnosti i na moderním pracovním trhu.

Rámcové vzdělávací programy, hlavní dokument českého vzdělávání, dnes pracuje se šesti klíčovými kompetencemi.

Kompetence:

• k učení
• k řešení problémů
• komunikativní
• sociální a personální
• občanské
• pracovní

V čekých školách stále přibývá učitelů, kteří by s kompetencemi rádi pracovali intenzivněji. Patříte mezi ně? Poradíme Vám, jak na to!

Jak pracujeme s klíčovými kompetencemi ve Škole Můj Projekt?

Rozvoj klíčových kompetencí považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí současného vzdělávání. Připravili jsme proto pro školy pracující s naším konceptem podrobnou metodickou podporu pro práci s nimi.

Jde o takzvané Mapy učebního pokroku.

Každá kompetence má svou vlastní mapu, ve které jsme ji rozpletli do vzájemně provázané řady dílčích kompetencí s orientačními mezníky pro jednotlivé školní ročníky. Žáci i učitelé mohou v mapě sledovat, co mohou kdy konkrétně udělat pro rozvoj dané kompetence a postupně si v mapě vyznačovat, co už zvládli.

Koncept Škola Můj Projekt pracuje s těmito kompetencemi:

interpersonální

intrapersonální

k učení

k řešení problémů

občanská

pracovní

k přípravě a realizaci projektů

„Měkké dovednosti jsou zaměstnavateli nejžádanější a zároveň se nejhůře hledají. Najít šikovného jedince s tím správným mixem dovedností je složité: podle zaměstnanců se nejhůře hledají kandidáti, kteří by disponovali schopností řešit problémy, komunikovat, organizovat a spolupracovat.“

/Jaroslava Rezlerová, ředitelka personální společnosti ManpowerGroup/