MUPy online

Pomůžeme vám rozvíjet dovednosti žáků pro osobní i profesní život v proměnlivém světě.

Dnešní svět se proměňuje rychleji než kdy dřív. Jednou ze základních dovedností, kterou v něm vždy využijeme, je znát dobře sám a sebe, rozvíjet se a umět se poučit z vlastních chyb. S rozvojem těchto dovedností vašim žákům pomůže unikátní prostředí MUPy online.

Co můžete s MUPy online?

 • na jednom místě plánovat a sledovat rozvoj žáků

 • rozvíjet žáky v šesti důležitých oblastech pro život

 • shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

 • ulehčit si práci katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí

 • pracovat s online prostředím při distanční výuce

Škola Můj Projekt pomáhá školám

V náročných chvílích stojíme na straně škol a žáků. Nabízíme bezplatnou podporu pro období návratu dětí do škol a reflektování toho, co během distanční výuky zjistily o svém učení.

Získejte přístup k materiálům kompetence k učení – do konce roku 2021 zdarma

Jaké oblasti můžete rozvíjet s MUPy online?

Interpersonální
kompetence

Intrapersonální
kompetence

Občanská
kompetence

Pracovní
kompetence

Kompetence
k učení

Kompetence
k řešení problémů

Co získáte v licenci na MUPy online?

 • Mapy učebního pokroku KK – každá kompetence rozepsaná do vývojového kontinua, tedy do na sebe navazujících bodů ve vybraných ročnících školní docházky

 • Přístup do online prostředí se třemi typy uživatelských účtů – učitelské, žákovské, administrativní

 • Možnost plánovat i vyhodnocovat práci žáků online 

Součástí licence je také:

 • Sada připravených aktivit pro rozvoj klíčových kompetencí

 • Podrobná metodika pro učitele

 • Sada metodických videí o práci s klíčovými kompetencemi a videí představujících práci s online prostředím

 • Metodická online podpora (webinář 1x za měsíc formou otázek a odpovědí)

 • Technická podpora v rozsahu 10 hodin/rok

„Vzdělávání má rozvíjet klíčové kompetence, které děti potřebují, aby mohly prožít úspěšný život jak v rovině osobní, tak profesní.“

– Robert Plaga – ministr školství mládeže a tělovýchovy ke schválené Strategii vzdělávání v ČR do roku 2030+

Získejte MUPy online pro vaši školu

Vyzkoušejte si práci s oblastí kompetence k učení (do konce roku 2021 zdarma) nebo si pro školu objednejte přístup do dalších oblastí.

Mediální partneři nástroje

Vznik nástroje podpořili