Výuka v projektech

Sbírka oblečení pro bezdomovce, sledování toho, jak moc se ve školní jídelně plýtvá jídlem, nebo email primátorce s upozorněním na nebezpečnou cyklostezku a návrh na řešení. To všechno vzešlo v poslední době z projektů, které se uskutečnily na školách pracujících s konceptem Škola Můj Projekt.

Výuka v projektech je nedílnou součástí konceptu a žáci se k ní ve škole pravidelně vrací. Sami si volí témata svých projektů. Cílem je, aby se během nich něco nového naučili a mohli skrze ně za doprovodu pedagogů nějak zlepšovat svět kolem sebe. Navrhují, co budou k projektu potřebovat, i jak dlouho bude trvat. Své plány představují ostatním spolužákům a někdy i ostatním třídám ve škole. Po prezentacích reflektují komentáře a návrhy ostatních.

Projekty tak u každého z dětí jednoznačně naplňují motto našeho konceptu „Náš svět je i můj projekt.“