Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí

Rozvíjejte u žáků klíčové kompetence. S našimi Mapami učebního pokroku vám to půjde jasně a přehledně!

Mapy pro život

S Mapami učebního pokroku klíčových kompetencí získáte jedinečného průvodce pro samostatný rozvoj vašich žáků v dovednostech důležitých pro život.

Zaměstnavatelé i odborníci na vzdělávání v řadě zemí stále častěji říkají: Nestačí jen, aby žáci získávali faktické znalosti. Je nutné, aby s nimi uměli pracovat, dávali si je do souvislostí a potřebují být vybaveni mnoha dalšími takzvanými měkkými dovednostmi (soft skills). Právě ty jsou dnes poptávány ve  společnosti i na pracovním trhu.

Sledujte s žáky, jak rostou

Při práci s Mapami učebního pokroku KK žáci prochází orientační mezníky v tématech, jakými jsou například řešení problémů, zájem o druhé nebo vlastní učení. Plánují si přitom svůj další rozvoj v nich a s nezbytně nutnou podporou učitele si určují aktivity a kroky, které jim pomohou dané kompetence lépe ovládat. Vše si poté zaznamenávají přímo do vlastních map. Ty v žácích vzbuzují zvídavost i odpovědnost za vlastní učení a osobní rozvoj. Společně s žáky můžete po celou dobu sledovat, jak v jednotlivých tématech rostou.

Díky Mapám učebního pokroku KK získáte:

 • komplexní popis obsahu všech klíčových kompetencí

 • inspiraci pro další rozvoj žáků

 • místo pro společné sledování rozvoje samotnými žáky, učiteli i rodiči

 • nástroj pro plánování výuky i tvorbu hodnocení

„Našim deváťákům Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí pomáhají při plánování dalších činností — třeba v části výuky nazvané Můj den, kdy se věnují osobnímu rozvoji. Při práci s mapami byli mnozí překvapení, jak široké mohou jednotlivé oblasti kompetencí být a jak jsou propojené. Do té doby je vnímali mnohem povrchněji. Mně mapy pomáhají při tvorbě měsíčních plánů a hodnocení. Nacházím v nich vhodné formulace a umožňují mi udržet směr.“

– Eliška Masák Bínová, zástupkyně ředitele na Škole Mánesova v Sokolově –

„Měkké dovednosti jsou zaměstnavateli nejžádanější a zároveň se nejhůře hledají. Najít šikovného jedince s tím správným mixem dovedností je složité: podle zaměstnavatelů se nejhůře hledají kandidáti, kteří by disponovali schopností řešit problémy, komunikovat, organizovat a spolupracovat.“

– Jaroslava Rezlerová, ředitelka personální společnosti ManpowerGroup (Hospodářské noviny, 12.3. 2018) –

Naplňte Rámcové vzdělávací programy

Mapy učebního pokroku KK se do značné míry překrývají s klíčovými kompetencemi tak, jak jsou uvedeny v Rámcových vzdělávacích programech (RVP) a zohledňují i psychický vývoj osobnosti žáků. Při jejich tvorbě jsme čerpali z řady zdrojů a kompetenčních modelů v různých zemích.

Mapy učebního pokroku KK máme k těmto kompetencím:

 • interpersonální
 • intrapersonální
 • občanská
 • pracovní
 • k učení
 • k řešení problémů
 • k přípravě a realizaci projektů

Pokud chcete Mapy učebního pokroku KK zavést do vaší školy, můžete k tomu využít:

Workshopy: Jak pracovat s Mapami učebního pokroku KK

V praktickém workshopu vedeném přímo u vás ve škole představíme pedagogům možnosti, jak zařadit rozvoj klíčových kompetencí do výuky i jak pracovat s Mapami učebního pokroku KK. Součástí workshopu je i předání samotných map k využití ve Vaší škole.

On-line prostředí pro práci s Mapami učebního pokroku KK

Vaší škole umožníme i přístup do on-line prostředí pro práci s jednotlivými Mapami učebního pokroku klíčových kompetencí. Žáci si v nich budou moci přímo v této on-line aplikaci sami plánovat své nejbližší kroky pro rozvoj daných kompetencí, společně s učiteli je vyhodnocovat, sledovat svůj pokrok. K dispozici zde bude i zásobník konkrétních aktivit do výuky.

Mentoring a supervize pedagogů pracujících s Mapami učebního pokroku KK

Za standardní součást zavádění inovativních nástrojů považujeme i souběžnou podporu pedagogů, kteří s nimi pracují. Ke každému zavádění Map učebního pokroku klíčových kompetencí vám proto zajistíme i potřebný počet hodin podpory vašich pedagogů v podobě mentoringu jednotlivců nebo supervizních setkání skupiny pedagogů k tématům souvisejícím s prací s Mapami učebního pokroku KK a rozvojem klíčových kompetencí ve výuce.

Zaveďte do výuky Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí

 Službu připravujeme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb a více indikátorů. Napište nám s podrobnostmi a my se vám ozveme neprodleně zpět. Použít můžete e-mail nebo formulář níže.