Mapa profesního rozvoje pedagogických pracovníků

Poskytněte pedagogům ověřený nástroj, který jim umožní zhodnotit jejich pedagogické dovednosti a rozvíjet se v nich dál, aby byli ještě lepšími učiteli.

Mapa pro učitele

Máte ve vaší škole popis toho, co má umět dobrý učitel? Máte jak pomoci konkrétnímu učiteli, který si chce sám určit, v čem se může zlepšovat?

Pro takovou podporu pedagogů Vaší školy jsme vytvořili Mapy profesního rozvoje. Jsou v nich podrobně popsány základní dovednosti, které by měl pedagog mít, aby mohl dobře vykonávat svou profesi.

Ohodnotit se a určit si cíle

Díky Mapě může každý pedagog provést své sebehodnocení — jak na tom s kterou dovedností aktuálně je — a dále si určit cíle pro nejbližší období. Získá tak přehled i o tom, kam se chce v které dovednosti posunout, a co pro to může udělat.

S Mapou mohou pracovat jednotliví pedagogové nebo i početnější skupina v rámci školy. Mapu mohou využít pro diagnostiku a osobní rozvoj nejen samotní pedagogové, ale také vedení školy nebo mentoři v oblasti vzdělávání.

Chcete ve škole pracovat s Mapou profesního rozvoje pedagogických pracovníků?

 Službu připravujeme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb a více indikátorů. Napište nám s podrobnostmi a my se vám ozveme neprodleně zpět. Použít můžete e-mail nebo formulář níže.