Analyzování potřeb rodičů a žáků

Využijte nástroje, které pomohou rodičům, kteří hlásí své děti do vaší školy, utřídit si potřeby a očekávání, která od školy mají. Zjistíte i to, zda jsou tyto potřeby a očekávání s vaší školou v souladu.

Analýza, která je prostředníkem mezi školou a rodiči

Máme k dispozici dvě formy nástroje, který vám i rodičům může přiblížit soulad či nesoulad vzájemných očekávání. Jde o karetní dotazník a on-line analýzu, která z něj vychází.

Zástupce vaší školy zaškolíme v práci s analýzou, kterou můžete zpřístupnit rodičům před zápisem dítěte do školy. Analýzu vás naučíme i podrobně vyhodnotit, tak abyste mohli výsledky představit rodičům. Analýza přitom ukáže, co vidíte s rodiči podobně a v čem se vaše pohledy mohou rozcházet. 

Výsledkem analýzy je zpráva pro rodiče i pro školu. Obě strany přitom zjistí, jaké oblasti a témata jsou pro ně vzhledem ke škole prioritní. Rodiče se například dozví, do jaké míry chtějí mít vzdělávání svého dítěte pod kontrolou a jakou zodpovědnost jsou přitom ochotni převzít.

Tuto analýzu vám můžeme zprostředkovat dvěma způsoby:

Čtyřhodinové zaškolení pedagogů v práci s On-line analýzou potřeb rodičů a žáka

Zástupce z řad vedení školy nebo pedagogů zaškolíme v práci s on-line analýzou i v tom, jak vyhodnotit a interpretovat získané výsledky. Rodičům poté umožníte vstup do on-line prostředí a s výsledky analýzy můžete pracovat při setkání s rodiči, případně před a nebo během zápisu dítěte do školy.

Workshop pro rodiče: Jak vybrat školu pro vaše dítě

Přímo ve vaší škole nebo ve vašem městě uspořádáme workshop pro rodiče, kteří vybírají školu pro své dítě. Provedeme při něm s rodiči analýzu prostřednictvím karetního dotazníku a na místě ji pro ně vyhodnotíme. Analýza v této podobě může sloužit i pro širší skupiny rodičů v daném místě. Ti díky ní mimo jiné zjistí i to, jaký typ školy by mohl nejlépe odpovídat jejich potřebám.

Rodičovská typologie.cz

Na webové stránce rodicovskatypologie.cz jsme připravili jednoduchý veřejně přístupný dotazník pro zjišťování potřeb a očekávání, které rodiče mají od škol. Tento dotazník vychází ze zmíněné karetní analýzy. Když se zde vyjádříte ke dvanácti výrokům, zjistíte, nakolik odpovídáte každé ze čtyř skupin rodičů, které jsme popsali na základě reprezentativního výzkumu (Angažovaní s jasnou představou, Spořádaní s potřebou kontroly, Komunitní s důrazem na vztahy, Nenároční bez zvláštních očekávání).

Získejte analýzu potřeb rodičů a žáků

 Službu připravujeme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb a více indikátorů. Napište nám s podrobnostmi a my se vám ozveme neprodleně zpět. Použít můžete e-mail nebo formulář níže.