Analýza kvality školy

Provádíme komplexní analýzu celé školy. Podá vám důkladnou a konkrétní zpětnou vazbu o stavu školy i s praktickým popisem doporučení pro zlepšení ve dvanácti stěžejních oblastech.

Jak tvoříme Analýzu

Analýzu můžete využít k jednorázovému zhodnocení školy i opakovaně jako nástroj pro její pravidelnou evaluaci a plánování dalšího rozvoje. V českém vzdělávacím systému jde o ojedinělou službu, která může být přínosná zřizovatelům, vedení škol i všem jednotlivým aktérům ve vzdělávání.

Zjišťujeme během ní úroveň školy v následujících oblastech: výchovně vzdělávací proces, řízení školy a rozvoj pedagogických pracovníků. Využívá kvalitativní i kvantitativní nástroje zkoumání a měření (např. sociometrii, individuální rozhovory, dotazníková šetření, písemné analýzy, analýzy vyučovacích hodin, výsledků vzdělávání i analýzy vybraných dokumentů školy aj.). Zjišťování probíhá z velké části přímo ve školní výuce. Výsledky Analýzy získáte přehledně zaznamenány v tzv. Mapě kvality školy i se systematickými doporučeními pro to, kam a jak se ve kterých oblastech může škola dále rozvíjet.

Dle velikosti školy a zadání objednatele pracujeme přímo ve škole v rozmezí 2 – 5 pracovních dnů; termín i průběh analýzy plánujeme v úzké součinnosti se školou.

Co zahrnuje Analýza

  • naplánování Analýzy, případně jejího specifického zaměření, společně s vedením školy
  • seznámení pedagogického týmu s cílem a průběhem Analýzy
  • Mapa kvality školy
  • realizace Analýzy přímo v prostorách školy i analýza získaných dat
  • podrobná závěrečná zpráva o aktuální situaci školy ve třech oblastech a dvanácti tématech včetně konkrétních doporučení pro každé z témat
  • osobní prezentace výsledků Analýzy pro zadavatele

V návaznosti na Analýzu nabízíme tyto rozšiřující služby:

Workshop Vize školy

Provedeme vás procesem tvorby vize školy, budeme přitom pracovat s výsledky získanými pro Analýzu školy.

Prezentace výsledků

Výsledky analýzy prezentujeme cílové skupině dle poptávky objednatele, např. rodičům, zřizovateli.

Máte zájem o zpracování Analýzy kvality školy?

 Službu připravujeme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb a více indikátorů. Napište nám s podrobnostmi a my se vám ozveme neprodleně zpět. Použít můžete e-mail nebo formulář níže.