Pod značkou Mentoring pro školy jsme spustili nový rezervační systém na podporu pedagogů. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci si v něm mohou snadno rezervovat online setkání s mentorem v časech a místech, která jim budou vyhovovat.

I když tento školní rok právě končí, nový rezervační systém Mentoring pro školy je učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům k dispozici v testovací verzi již během prázdninových měsíců. Najdete ji na webové stránce mentoring.rezervace.online. Můžete si zde snadno a přehledně vybírat svou online podporu buď podle nabízených témat nebo s konkrétními mentory.

„Vycházíme z naší dlouhodobé zkušenosti s podporou škol a pedagogů i z výzkumů Univerzity Karlovy, které poukazují na náročnost pedagogické profese, dlouhodobou zátěž, které jsou učitelé vystaveni, i nedostatek jejich podpory. Podle těchto výzkumů trpí příznaky syndromu vyhoření každý pátý učitel v České republice,“ vysvětluje Andrea Vedralová, mentorka a koučka ve vzdělávání, která je jednou z odbornic zastoupených v projektu Mentoring pro školy.

Podle Andrey Vedralové se opakovaně ukazuje důležitost pravidelné a dostatečné podpory pedagogů při jejich práci v podobě mentoringu nebo supervizních setkáních nad aktuálními situacemi, které učitelé při své práci řeší. Situace způsobená nedávnou pandemií i současným zapojováním většího počtu dětí z rodin, které uprchly z Ukrajiny před válkou náročnost práce pedagogů ještě zvětšuje. „Ukazuje se, že mnozí pedagogové se k podpoře od mentorů či supervizorů nedostanou, protože je pro ně časově a technicky náročné, domluvit si ji na určitý čas a místo. Pro učitele je také důležité, aby podpora byla dostupná v momentě, kdy řeší aktuální situaci – není efektivní čekat na nový seminář nebo návštěvu mentora ve škole,“ doplňuje Vedralová. I přes tyto překážky se mnozí z pedagogů dlouhodobě vzdělává a profesně rozvíjí.

Rezervační systém Mentoring pro školy si proto klade za cíl zjednodušit a zpřístupnit potřebnou podporu co největšímu počtu pedagogů a umožnit jim, aby si podporu od zkušených mentorů domluvili na vhodný čas i místo. Každý z mentorů v systému vyhrazuje termíny, které má v nejbližší době volné pro případné online setkání s pedagogem, který projeví zájem o jeho podporu. Rezervace společného termínu včetně platby proběhne jednoduše v rámci systému a všechny potřebné informace přijdou oběma do emailu.

Systém Mentoring pro školy bude do konce prázdnin v provozu se zaváděcími cenami. Na webové stránce mentoring.rezervace.online je k dispozici aktuální nabídka témat, ke kterým mohou mentoři poskytnout pedagogům podporu, i medailonky dostupných mentorů a supervizorů. Tento seznam bude průběžně doplňovaný a dále rozšiřovaný.

Více informací:

Andrea Vedralová, Škola můj projekt
tel.: 606 772 409
email: andrea.vedralova@skolamujprojekt.cz

 

Jarmila Čechová, Škola můj projekt
tel..: 777 872 708
email: jarmila.cechova@skolamujprojekt.cz

 

Web: mentoring.rezervace.online

Facebook: facebook.com/mentoringproskoly